Veelgestelde Vragen

Producten

Wat biedt GraydonGo?

Op GraydonGo maken wij bedrijfsinformatie toegankelijk voor iedereen die af en toe een check wil doen. Tot nu toe was deze informatie alleen beschikbaar voor grote bedrijven en was er een abonnement vereist. Nu niet meer.

Dankzij Graydon, autoriteit op het gebied van kredietwaardigheidsinzichten, bieden wij de mogelijkheid om uitgebreide kredietinzichten overzichtelijk in te zien en te downloaden. Dit geeft kleinere ondernemingen de mogelijkheid om voordelig gebruik te maken van grootschalige inzichten en ook meer inzicht te krijgen in de kredietwaardigheid van je klanten en leveranciers. Weten met wie je zaken doet is dan ook belangrijker dan ooit.

Concreet biedt GraydonGo de mogelijkheid om losse rapporten online aan te kopen van Belgische, Nederlandse en bedrijven in de UK aan dezelfde prijs. Zo kun je eenvoudig 1 rapport aankopen voor €45 euro.

Wil je iets vaker een rapport raadplegen, kies dan voor de voordelige bundels van 5, 10, 25 of 50 rapporten.
In een bundel van 25 betaal je slechts €30 per rapport en in een bundel van 50 slechts €25 per rapport. Je kunt de rapporten downloaden wanneer je wilt. Na aanschaf kun je het aantal resterende rapporten vinden in ‘mijn account’.

Wat is een bedrijfsrapport?

Een bedrijfsrapport (ook bedrijfsinformatierapport of kredietrapport genoemd) is een rapport dat op basis van verschillende bronnen en analyses inzicht geeft in de kredietwaardigheid van een bedrijf. Met de informatie uit een kredietrapport kan je beslissen wat het risico van een (nieuwe) klant is, of je zaken wil doen met deze klant en welke voorwaarden daarbij passen. 

Een uitgebreid kredietrapport geeft een inschatting van zowel de huidige als de toekomstige financiële situatie van een bedrijf. Naast financiële gegevens worden ook andere zaken beschreven die van invloed kunnen zijn op de waarde en het risicoprofiel van een bedrijf, zoals:

 • de concernstructuur (de groepering van de activiteiten van een concern in organisatorische onderdelen)
 • negatieve berichten in de media
 • de ontwikkeling van het bedrijf en hoe het bedrijf presteert ten opzichte van vergelijkbare ondernemingen (zogenaamde ‘benchmarks’)

Wat staat er in een bedrijfsrapport?

Elk bedrijf heeft andere wensen en kenmerken die belangrijk zijn voor hun specifieke situatie. Een kredietrapport is dan ook opgebouwd uit verschillende onderdelen. 

In het Graydon kredietrapport vind je op de eerste pagina een samenvatting van alle belangrijke kenmerken van het bedrijf én de eindconclusie over de kredietwaardigheid. Je kunt deze overzichtspagina zien als een dashboard van de belangrijkste gegevens. Het Graydon dashboard bestaat uit de onderdelen A tot en met E. 

In de daarop volgende pagina’s van het kredietrapport gaat de informatie de diepte in. Je vindt op deze pagina’s de achterliggende gegevens en cijfers die tot de eindconclusie hebben geleid voor de onderdelen A tot en met E.

A. Algemene gegevens
In dit deel van het dashboard staan alle belangrijke algemene bedrijfsgegevens, zoals:

 • het ondernemingsnummer
 • waar het bedrijf is gevestigd
 • het aantal medewerkers
 • de oprichtingsdatum en de rechtsvorm

Het is belangrijk te weten of het bedrijf überhaupt bestaat, maar deze algemene gegevens zijn ook belangrijk voor de identificatie van een onderneming. Stel, het bedrijf is onderdeel van een concern. Dan wil je de gegevens van de juiste entiteit. De ene BV binnen het concern kan immers gezonder zijn dan de andere. Ook voor de facturatie is het belangrijk te weten welke gegevens gebruikt moeten worden. Nog steeds is het niet op orde hebben van het eigen facturatieproces een van de redenen waarom facturen te laat worden betaald. 
 

B. Financiële module
In de financiële module op het dashboard vind je een samenvatting van belangrijke financiële zaken die verderop in het rapport gedetailleerd worden toegelicht:

 • Betaalgedrag: Klanten van Graydon geven ons betaalwaarderingen door over hun eigen klanten. In ruil daarvoor krijgen zij korting op onze producten. Jaarlijks ontvangen we zo 21 miljoen betaalwaarderingen, op basis waarvan we bedrijven een cijfer voor hun betaalgedrag van de laatste 12 maanden geven. Als de gegevens aanwezig zijn, kun je verderop in het rapport zien:

- Hoeveel waarderingen er zijn geweest.

- Wat het betaalgedrag voor verschillende bedragen is. Dit is belangrijk, omdat kleine bedragen soms snel betaald worden, terwijl grote bedragen traag worden betaald. Dit betekent dat je bij een grote order meer risico kunt lopen.

 • Aansprakelijkheid: Als een BV onder een concern valt, kan het zijn dat een andere BV een aansprakelijkheidsovereenkomst heeft getekend. Die BV stelt zich dan aansprakelijk voor alle schulden. De waardering van deze partij telt mee in de kredietwaardigheidsbeoordeling. Als voor aansprakelijkheid is getekend, staat dit samen met de entiteitsnaam in onderdeel B.  

C. Relaties
In dit onderdeel zie je wie de bedrijfsleiding is, of er moeder- of dochterbedrijven zijn en of de bedrijfsleiding of de BV’s betrokken zijn (geweest) bij faillissementen of schuldsanering. Bij twijfel over het bedrijf kun je in het rapport klikken op ‘Xseptions’ om het bedrijf verder te screenen op ‘uitzonderlijkheden’, zoals faillissementen bij hetzelfde adres, vermelding op sanctielijsten, negatieve publiciteit en betrokkenheid bij politieke partijen. Voor bedrijven die aan de WWFT moeten voldoen, bieden wij UBO-onderzoek aan. Bedrijven en personen worden daarmee verder gescreend op basis van WWFT-voorschriften. 
 

D. Jaarrekening
Als een bedrijf verplicht is een jaarrekening te deponeren, worden op de eerste pagina van het kredietrapport alle belangrijke gegevens getoond (als deze beschikbaar zijn):

 • Kerncijfers, zoals het werkkapitaal, eigen vermogen en het totale vermogen
 • Financiële ratio’s, zoals de current ratio

Verderop in het rapport wordt de volledige balans getoond. 

E. Kans op wanbetaling
Bij sectie E, kans op wanbetaling, vind je de conclusies uit alle eerdere informatie (dus een optelsom van alle informatie uit A tot en met D) en extra markt- en bedrijfskenmerken die mee worden genomen in het scoremodel. 

Module E bestaat uit:

 • Kredietadvies: Tot welk bedrag is het verantwoord met het bedrijf zaken te doen? Voor deze beoordeling wordt aan de hand van een geautomatiseerd scoremodel gekeken naar alle verschillende factoren, waarbij zaken meespelen als de liquiditeit van het bedrijf en het betaalgedrag in de afgelopen maanden. 
 • Graydon score: Dit zegt iets over de kans op een faillissement in de komende 12 maanden, wat wordt uitgedrukt in de kans op wanbetaling. Deze score is gebaseerd op alle bekende data en kenmerken van het bedrijf en op wat we zelf weten over de branche. Als het bedrijf er bijvoorbeeld goed voor staat, terwijl de branche een negatieve ontwikkeling laat zien, heeft dit alsnog invloed op de Graydon score.
 • Credit Flag: Dit is een simpele vertaling van het kredietadvies en de Graydon score. Rood: hoog risico. Oranje: redelijk risico. Groen: laag risico.

Verderop in het kredietrapport worden alle onderdelen verder in detail uitgewerkt. Dit kan relevant zijn voor een verdere toelichting of voor een beter beeld van bijvoorbeeld de markt, hoe het bedrijf presteert ten opzichte van de markt en de historische ontwikkeling van het bedrijf.

Wat kost een volledig Graydon rapport?

Voor een volledig Graydon rapport betaal je € 45 (excl. BTW). Rapporten uit België, Nederland en het Verenigd Koninkrijk hebben steeds dezelfde prijs.

Wil je iets vaker een rapport raadplegen, kies dan voor de voordeligere bundels van 5, 10, 25 of 50 rapporten. In een bundel van 25 betaal je slechts € 30 per rapport en in een bundel van 50 slechts € 25 per rapport. Je kunt de rapporten downloaden wanneer je wilt. Na aanschaf van een bundel kun je (indien van toepassing) het aantal resterende rapporten vinden in ‘mijn account’.

Zijn de rapporten beschikbaar in andere talen?

De rapporten op ons platform zijn na betaling te downloaden in het Nederlands, Frans en Engels. 

Hoe koop ik een bedrijf uit Nederland of het Verenigd Koninkrijk?

Selecteer de juiste vlag bij de zoekbalk. De zoekmachine haalt voor jou het juiste Nederlandse of Engelse bedrijf op uit de database. Tarieven en voorwaarden blijven hetzelfde. Je betaalt dus evenveel voor een Belgisch bedrijfsrapport als voor een Nederlands of Engels bedrijfsrapport. 

Kan ik ook van andere landen een rapport bestellen?

Natuurlijk kan dat, maar helaas nog niet via GraydonGo. Op Graydon Insights kan je via een abonnement aan voordelige tarieven en zelfs op eenmalige basis internationale rapporten raadplegen. De tarieven en leveringstermijnen verschillen wel van land tot land. Ze zijn op aanvraag te verkrijgen via deze pagina. Daar vind je eveneens meer informatie terug over ons internationaal netwerk. 

Kan ik proactief op de hoogte blijven van bedrijfswijzigingen?

Gelukkig wel! Je kunt bedrijven volgen en alerts ontvangen wanneer er iets wijzigt in de financiële reputatie. Meer informatie over monitoring vind je hier.

Abonnementen

Kan ik een abonnement afsluiten?

Het is niet mogelijk om abonnementen af te sluiten via GraydonGo. Wil je toch graag een abonnement? Dan kun je best een gesprek aangaan met onze experten. Zij zullen met jou onderzoeken welk abonnement voor jou het meest geschikt is op basis van je kenmerken en behoeften. Op deze pagina vind je meer informatie.   

Gebruik Platform

Hoe koop ik een bedrijfsrapport?

Ga naar de homepage door op het GraydonGo-logo te klikken linksbovenaan of ga naar https://graydongo.be

 • Stap 1: Kies je formule: 1, 5, 10, 25 of 50 rapporten
 • Stap 2: Vind een bedrijf: je kunt nu op twee verschillende manieren een bedrijf opzoeken:

Geef in de zoekbalk het btw-nummer of het ondernemingsnummer in. Het bedrijf dat je zoekt, zal automatisch tevoorschijn komen. 

Geef in de zoekbalk de bedrijfsnaam in (dit hoort de officiële naam te zijn zoals geregistreerd bij de KBO). Wij halen voor jou de bedrijven op die voldoen aan de ingegeven zoekwoord(en).

Tip: Klik op 'Meer info' om de algemene gegevens en de bedrijfsgegevens van het bedrijf te raadplegen. Algemene gegevens bevatten onder andere ondernemingsnummer, sector, aantal werknemers, plaats, ... Bedrijfsgegevens bevatten onder andere rechtsvorm, oprichting, activiteit, ...

Tip: Klik op het icoon ‘Koop’ om het bedrijfsrapport meteen aan te kopen. Op een volgende pagina krijg je de mogelijkheid om je formule aan te passen (1, 5, 10, 25 of 50 rapporten). Door je formule te wijzigen, zal de prijs per bedrijfsrapport aangepast worden. 

Wat betekenen de vlaggen bij de zoekbalken?

Deze vlaggen geven aan in welk land je een bedrijf zoekt. Weet dat je voor alle bedrijfsrapporten en pakketten dezelfde prijs betaalt. België, Nederland of het Verenigd Koninkrijk? Alle tarieven en voorwaarden blijven gelijk.

Ik vind het bedrijf dat ik zoek niet terug in de resultaten

Alle bedrijven, zelfstandigen en verenigingen zitten in onze database en zijn online beschikbaar. Controleer nogmaals of je de officiële bedrijfsnaam ingaf en niet de handelsnaam. Je kunt ook proberen een bedrijf te zoeken door het unieke btw-nummer of ondernemingsnummer in te geven in de zoekbalk.

Wat zijn de betaalmogelijkheden?

Losse rapporten kun je direct online afrekenen met Bancontact of Creditcard (Mastercard of Visa).

De facturen van je aankopen vind je steeds terug in ‘mijn account’ onder downloads & facturen.

Hoe kan ik mijn kortingscode gebruiken?

Wanneer je het bedrijf gevonden hebt waarover je een rapport wenst te bestellen, klik je op 'koop' en kom je terecht in de betalingsmodule. Gebruik het vakje ‘promocode’ om je kortingscode in te geven. Na het ingeven van de code, wordt de korting onmiddellijk toegepast. Het systeem zal vervolgens rekening houden met de korting die je hebt gekregen. 

Kan ik GraydonGo op alle apparaten benaderen?

Ja, je kan onze website op alle apparten benaderen.

Kan ik GraydonGo op alle browsers benaderen?

Je kan vrijwel alle browsers gebruiken. Sinds 2021 ondersteunen wij Internet Explorer niet meer. 

Mijn account

Waar vind ik mijn accountgegevens?

In Mijn Account staan al gegevens, facturen en aangekochte bedrijfsrapporten. Let op: pas na inloggen vind u Mijn Account rechtsboven in de menubalk. 

Wat doe ik als ik mijn wachtwoord ben vergeten?

Als je je wachtwoord bent vergeten, vraag je een nieuw wachtwoord op via de knop “wachtwoord vergeten” in het inlogscherm. Je kan ook direct op deze link klikken. Wij versturen je een e-mail met instructies om je wachtwoord aan te passen. Opgelet: check zeker je spam folder. 

Blijkt dit wachtwoord niet te werken? Neem dan contact met ons op via [email protected]

Mijn e-mailadres is al geregistreerd

Wellicht heb jij of iemand anders binnen jouw bedrijf dit e-mailadres al eens gebruikt. Gebruik de wachtwoord vergeten functie om in te loggen.

Is dit niet het geval? Neem dan contact met ons op via [email protected]

Wat doe ik als ik problemen heb met inloggen?

Wanneer je een probleem hebt met inloggen, kun je een nieuw wachtwoord aanvragen. Heb je met het nieuwe wachtwoord nog steeds problemen met inloggen, neem dan contact met ons op via [email protected]

Waar pas ik mijn accountgegevens aan?

Accountgegevens en je wachtwoord pas je aan in ‘Mijn Account’ wanneer je bent ingelogd.

Mijn rapporten en mijn facturen

Waar vind ik mijn facturen?

Alle facturen voor los aangeschafte rapporten vind je terug onder Downloads & facturen in “mijn account”.

Ik heb het rapport afgerekend maar niet ontvangen, wat nu?

Na het afrekenen krijg je direct de gelegenheid om het rapport te downloaden. In sommige gevallen, bij rapporten die veel data bevatten, duurt dit even. Daarnaast sturen wij een e-mail met een link naar het rapport en de aangeschafte rapporten zijn steeds opnieuw te downloaden onder Downloads & facturen in “mijn account”.

Het kan voorkomen dat het rapport in je spamfolder terecht is gekomen, controleer daarom altijd eerst deze folder. Indien het rapport zich niet in de spamfolder bevindt, stuur dan een bewijs van overboeking en het ondernemingsnummer van de onderneming waarvan je een rapport hebt aangeschaft, naar [email protected] Wij zullen je het rapport dan zo snel mogelijk toesturen.

Info over onze rapporten

Hoe kan ik de gegevens in een bedrijfsrapport interpreteren?

Een bedrijfsrapport bevat tal van gegevens, scores en inzichten die elk hun waarde hebben om een compleet beeld te geven van een bedrijf.

Bekijk de video over hoe je gemakkelijk een bedrijfsrapport kan interpreteren

Download de interactieve pdf met tooltips 

Leer meer over de belangrijkste scores in een bedrijfsrapport

Wat is het verschil tussen de KBO, NBB, Belgisch Staatsblad en GraydonGo?

De Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), de Nationale Bank van België (NBB) en het Belgisch Staatsblad zijn drie belangrijke databronnen waar je terecht kunt als je meer informatie wenst over rechtspersonen. Het vervelende is dat de informatie verspreid zit. Bij GraydonGo heb je dat niet.

Bij de NBB kun je gratis jaarrekeningen opzoeken. Bij de KBO vind je meer algemene gegevens over de geregistreerde identiteit, alsook informatie over de bedrijfsleiding en de activiteit. In het Belgisch Staatsblad, dat een onderdeel is van de FOD Justitie, kun je dan weer terecht om de statuten te raadplegen van rechtspersonen.

Bij GraydonGo vind je al die informatie op één plaats in een bedrijfsrapport. Meer zelfs, want jaarrekeningen zijn daar bijvoorbeeld slechts een klein onderdeel van. Besef trouwens dat de inhoud van een jaarrekening minstens een half jaar oud is. Dit betekent dat je naar gegevens uit het verleden kijkt. Bovendien is niet iedere onderneming verplicht om een jaarrekening neer te leggen. Ook de meer statische informatie uit de KBO en het Belgisch Staatsblad vormen slechts enkele van de vele databronnen waarvan de informatie verzameld is in een bedrijfsrapport van GraydonGo.

GraydonGo maakt het je dus uitermate gemakkelijk, maar met al die informatie naast elkaar ben je natuurlijk nog niks. Daarom gaat GraydonGo nog een stap verder. Het combineert en verwerkt al die gegevens tot eenvoudige scores en actiegerichte inzichten, die zich richten op het verleden, het heden, maar ook op de toekomst (bv. via de groeiverwachting). Op die manier kun je al die gegevens eenvoudig interpreteren en krijg je een duidelijk beeld van de huidige situatie en het toekomstperspectief van een organisatie.

Wat houdt de COVID-19 XSeption in?

De COVID-19 XSeption is een nieuw onderdeel in onze bedrijfsrapporten. Deze XSeption meet de impact van de crisis op een bedrijf. Bedrijven die een grote verwachte impact ondervinden door de crisis krijgen een COVID19 XSeption in het bedrijfsrapport. Bedrijven die een beperkte impact ondervinden krijgen daarentegen geen COVID19 XSeption in het bedrijfsrapport, m.a.w. geen (XSeption) nieuws in het rapport betekent goed nieuws!

Als je jouw klantenportefeuille wilt verrijken met deze COVID19 XSeption, vraag dan meteen meer informatie aan.

Hoe komen de scores in het bedrijfsprofiel tot stand?

De scores komen tot stand uit honderden onafhankelijke bronnen, die dagelijks worden geanalyseerd door Graydon, autoriteit in financiële bedrijfsinformatie. De belangrijkste bronnen zijn de Kruispuntbank van Ondernemingen, miljoenen betaalervaringen en gerechtelijke faillissementsuitspraken.

De belangrijkste scores in een bedrijfsrapport

Waarvoor gebruik ik de kredietscores?

Kredietscores gebruik je om inzicht te krijgen in de financiële reputatie van een bedrijf. Dankzij deze inzichten kun je een betrouwbare inschatting maken of je veilig zaken kunt doen met een bedrijf. Ook helpen de scores om goede betaal- en leveringsvoorwaarden op te stellen en sterk onderhandelingen in te gaan.

Je ziet:

 • Tot welk bedrag je veilig kan zakendoen
 • De kans dat je niet betaald wordt binnen een jaar
 • Wanneer het bedrijf betaalt
 • De kredietwaardigheid van het bedrijf

Waarom is de ‘betaalscore’ positief, maar ‘de kans dat ik niet betaald word’, negatief?

De betaalscore gaat puur over het betaalgedrag van een bedrijf en wordt vastgesteld aan de hand van betaalervaringen die bekend zijn bij Graydon.

De kans op wanbetaling is een score die wordt beïnvloed door prestaties van het bedrijf, maar ook door externe factoren. Zo wordt dit bedrijf vergeleken met andere bedrijven in de branche en bedrijven in diezelfde branche die recentelijk in betaalproblemen zijn gekomen. Hierdoor is het mogelijk dat het bedrijf op dit moment een zeer nette betaler is, maar door externe invloeden in spannende tijden terecht kan komen en daardoor een grotere kans op wanbetaling heeft.

Ik ben het niet eens met de scores. Hoe kan ik daar invloed op uitoefenen?

Het is altijd mogelijk dat je de scores niet vindt passen bij jouw bedrijf. Wij adviseren je om uw meest recente jaarrekening altijd te deponeren. 

Wat houdt de financiële reputatie in?

De financiële reputatie is een samenvatting van alle bekende financiële informatie van dit bedrijf en geeft snel inzicht of het verstandig is om zaken te doen met dit bedrijf.

Groen: laag risico, dus het aangaan van een kredietrelatie wordt verantwoord geacht.

Oranje: gemiddeld risico, dus het aangaan van een kredietrelatie wordt verantwoord geacht, geadviseerd wordt om aangescherpte betalingsvoorwaarden te hanteren.

Rood: hoog risico, dus het aangaan van een kredietrelatie wordt niet verantwoord geacht.

Wat betekent ‘Tot welk bedrag kunt u veilig zaken doen’?

Tot welk bedrag kunt u veilig zaken doen? wordt ook wel het kredietadvies genoemd. Deze score geeft aan tot welk bedrag het bedrijf naar verwachting haar verplichtingen na kan komen. Hiermee geeft de score inzicht tot welk bedrag het verstandig zakendoen is. De score is onder andere afkomstig van informatie van jaarrekeningen en balansinformatie, denk hierbij aan de doorgaans beschikbare liquiditeit van een bedrijf.

Wat betekent ‘De kans dat ik niet betaald word’?

Deze score wordt ook wel omschreven als ‘de kans op wanbetaling’. Deze score wordt beïnvloed door het economische klimaat en situatie in de branche. Zo worden bedrijven die recent failliet zijn gegaan vergeleken met andere bedrijven in die branche.

Deze score wordt berekend met geavanceerde statistische modellen op basis van de jaarrekening, het betaalgedrag en demografische kenmerken van het bedrijf (omvang, leeftijd, rechtsvorm). De uitkomst hiervan is een gedetailleerde score, welke is vertaald in een eenvoudige weergave en een inschatting geeft van de kans op wanbetaling binnen 1 jaar.

Wat houdt de betaalscore in?

Hier zie je op een schaal van 0 tot en met 10 het cijfer met betrekking tot het betaalgedrag van het bedrijf. Dit cijfer is gebaseerd op betaalervaringen van zakenrelaties van dit bedrijf en dient als basis voor het advies over de betaaltermijn.

Wat houdt de betaaltermijn in?

De betaalgrafiek geeft inzicht in het betaalgedrag van het bedrijf. Je ziet hoeveel van de facturen op tijd worden betaald (standaard gesteld op 30 dagen) en bij hoeveel procent van de facturen de betaaltermijn wordt overschreden. Een betaaltermijn is dus de overeengekomen tijdsperiode waarbinnen een factuur betaald dient te worden.

Waarom is het bedrag tot welke ik veilig zaken kan doen hoog, maar de kans dat ik niet betaald word ook?

Het bedrag dat bij veilig zakendoen wordt genoemd is afkomstig van informatie van jaarrekeningen en balansinformatie, denk hierbij aan de doorgaans beschikbare liquiditeit van een bedrijf. Dus de gegevens die wij van het bedrijf zelf hebben. Of indien niet beschikbaar, van vergelijkbare bedrijven.

De score met de kans dat je niet betaald wordt komt tot stand door beschikbare data zoals: jaarrekening, betaalgedrag, demografische kenmerken (omvang, leeftijd, rechtsvorm en branche) vergeleken met bedrijven die failliet zijn gegaan. Het is goed mogelijk dat dit een risicovolle branche is waardoor deze score lager is. De uitkomst van deze statistische berekening geeft de kans dat een bedrijf binnen nu en 1 jaar niet aan betaalverplichtingen kan voldoen. Dit zegt dus niets over het vermogen dat doorgaans op de balans staat.

Overige veelgestelde vragen

Hoe kan ik me afmelden voor e-mails?

U kunt zich afmelden voor onze e-mails door onderaan onze e-mail te klikken op de uitschrijflink. Wij zullen ervoor zorgen dat u in de toekomst geen e-mails meer zult ontvangen.

Hoe kan ik jullie bereiken?

Bekijk onze contactpagina voor meer informatie.

Begrippenlijst

Hier vindt u de definities van begrippen die u vaak op GraydonGo tegenkomt. Van elk begrip hebben we een omschrijving gegeven die u helpt te begrijpen waar het begrip over gaat. Bekijk de begrippenlijst.