GraydonGo - Blog banner - Welvaartsfonds

Blog | Welvaartsfonds biedt steun aan bedrijven na coronacrisis

Heel wat bedrijven kwamen door de coronacrisis in grote moeilijkheden. Met het Welvaartsfonds creëert Vlaanderen, samen met een consortium van financiële partners, de mogelijkheid voor deze spelers om daar uit te geraken. Zij die versneld willen groeien, kunnen eveneens een beroep doen op het fonds.

De corona-pandemie heeft grote wonden geslagen in de economie. Heel wat bedrijven zijn gehavend uit deze crisis gekomen. Om hen uit de nood te helpen heeft Vlaanderen, samen met een aantal partners, het zogeheten Welvaartsfonds opgericht. Het maakt deel uit van een vierdelige aanpak voor de herstel van de economie. De andere pijlers zijn verhoogde waarborgcapaciteit, de coronaleningen, de uitbreiding van de Winwinlening en het Vriendenaandeel.

Het Welvaartsfonds is opgericht om een hulplijn te bieden aan noodlijdende bedrijven. Het is de bedoeling dat in het fonds een bedrag komt te zitten van 500 miljoen euro. Van dit bedrag zal 240 miljoen euro aangedragen worden door de Vlaamse overheid. De overige 260 miljoen euro komt van privépartners. Dat zijn BNP Paribas Fortis, KBC, Belfius Insurance, Ethias, AG Insurance en Baloise Belgium. Ook hebben heel wat institutionele beleggers en private investeringsfondsen beloofd om het initiatief financieel steunen.

Concreet zal de steun uit het fonds tot stand komen door een inbreng van kapitaal of via achtergestelde leningen. Het is een langetermijnfinanciering die een doordachte en duurzame doorstart mogelijk maakt voor bedrijven die een moeilijke periode achter de rug hebben.

Wie kan een beroep doen op het fonds?

Het fonds is er voor zowel bedrijven in nood, als voor snelgroeiende bedrijven die gebrand zijn om hun verdere ambities waar te maken. Alle bedrijven komen in aanmerking. Eveneens doet de levensfase niet ter zake. Zowel start-ups, scale-ups, kmo’s als grote ondernemingen kunnen er een beroep op doen.

Het fonds zal evenwel focussen op specifieke sectoren waar de nood het grootst is. Daar geeft het dan bij voorkeur voorrang aan.

Er zijn weliswaar nog een aantal bijkomende voorwaarden. Zo moet het bedrijf een impact hebben ondervonden van de coronacrisis. Het moet daarnaast intrinsiek gezond zijn en ook duurzaam en ethisch handelen. Het moet bovendien innoveren. Tot slot moet het een band met Vlaanderen hebben. Gezonde, Vlaamse dochters van internationale groepen komen eveneens in aanmerking voor steun van het fonds.

Waarop ligt de focus?

Het fonds zal zich toeleggen op drie types producten die de solvabiliteit verbeteren en de financiële balans verstevigen. De producten zijn: kapitaal, hybride producten en achtergestelde leningen. Ze zullen telkens een looptijd hebben van minimaal vier jaar en maximaal zeven jaar. De injectie, die afhangt van de noden en wensen van het bedrijf, varieert tussen 1,25 miljoen en 50 miljoen euro.

De producten zullen marktconform verleend worden om zo een marktconform risico-rendementsprofiel te realiseren voor het fonds. Tegelijk moet dat marktverstoring tegengaan.

Duurzaamheid komt voorop

De partners kiezen om via hun engagement in het Welvaartsfonds de toekomstgerichte bedrijven in Vlaanderen doorheen de crisis te loodsen. Vast staat dat de toekomst duurzaam zal zijn. Bedrijven zullen zich continu moeten heruitvinden om op lange termijn voor welvaart te blijven zorgen.

Het fonds zal zich daarom vooral inzetten om de bedrijven te ondersteunen die met hun innovatiebeleid mee de omschakeling maken naar een duurzame en ethische bedrijfsvoering. Klimaatneutraliteit, energie- en resource-efficiëntie en circulaire projecten zijn belangrijke pijlers voor de bedrijven die hulp krijgen.

Waarvoor mag de financiering niet gebruikt worden?

Het fonds is opgericht met een uitgesproken visie in het achterhoofd. De financiering mag dan ook niet willekeurig gebruikt worden.

Ze kan niet aangewend worden voor het terugbetalen van een aandeelhoudersschuld of voor de uitbetaling van dividenden en dergelijke. Afwijkende bonussen uitkeren of het financieren van een verplaatsing van de activiteiten uit Vlaanderen kunnen evenmin met deze steun gebeuren. Gebeurt dat toch dan kan het Welvaartsfonds de financiering terugvorderen.

Inspraak in het noodlijdende bedrijf

Tijdens de looptijd van de financiering krijgt een vertegenwoordiger van het fonds inspraak in het bestuur van het bedrijf in kwestie. Dat staat los van het gebruikte financiële product. Het kan zelfs gebeuren dat deze inspraak afgedwongen wordt door middel van een plek in de raad van bestuur deze onderneming en, indien van toepassing, stemrechten als aandeelhouder.