Banner GraydonGo blog - Vennootschap oprichten voortaan digitaal

Blog | Vennootschap oprichten kan voortaan digitaal


Wie een vennootschap opstart, hoeft voortaan niet meer fysiek langs te lopen bij een notaris. Met het platform StartMyBusiness kan sinds 1 augustus 2021 de procedure volledig digitaal gebeuren. Dat is een primeur in Europa.

Dat de Belg een ondernemer is, is al lang geen nieuws meer. Jaarlijks worden er in ons land ruim 32.000 vennootschappen opgericht. Bij zo’n opstart komt telkens best wat papierwerk kijken. Tijdrovend is dat. Zeker als je ook nog eens moet langslopen bij een notaris om je handtekening te zetten onder de authentieke akte. Dat is immers noodzakelijk voor de opstart.

Daar is nu verandering in gekomen. Sinds 1 augustus is die fysieke verplaatsing niet langer nodig. Het verlijden van de authentieke akte kan nu ook met een elektronische ondertekening in een videovergadering met je notaris.

Vereenvoudiging

De wijziging is gekoppeld aan de lancering van StartMyBusiness. Dat is een nieuw platform dat het mogelijk maakt om online je bedrijf op te starten. Het is ontwikkeld door de Federatie van het Notariaat (FedNot). Dankzij het platform is het voortaan veel makkelijker om als ondernemer van start te gaan.

Allereerst log je in met je eID of via de app Itsme. Vervolgens vul je de gevraagde gegevens in. Die heeft de notaris nodig om de oprichtingsakte te kunnen opstellen. Met de digitale ondertekening van de authentieke akte die dan volgt, wordt de procedure afgerond. Vanaf dan kan je aan de slag als ondernemer.

Op StartMyBusiness kan je ook terecht voor bijkomende informatie over de juridische aspecten van ondernemen. Wie met vragen zit, kan uiteraard ook steeds bij zijn notaris aankloppen.

Geen extra kosten

De wijziging die een digitale afhandeling mogelijk maakt, geldt voor alle rechtspersonen. Als fraude vermoed wordt, kan wel nog gevraagd worden om fysiek lang te komen. Uiteraard kun je er zelf nog steeds voor kiezen om de akte op het kantoor van je notaris te ondertekenen. Aan een digitale afhandeling zijn geen extra kosten verbonden.

Binnen de Europese Unie is België overigens het eerste land waar het voortaan mogelijk is om een vennootschap online op te richten. Daar ging een wijziging van een wet uit 1803 op het notarisambt aan vooraf. Daarmee werd gevolg gegeven aan een Europese richtlijn omtrent het gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht.

Inhoudelijke vereisten ongewijzigd

Verder wijzigt er niets aan de inhoudelijke vereisten voor het verlijden van een authentieke akte. Ook blijft de aanwezigheid van een notaris verplicht. Hij is als onafhankelijk tussenpersoon geplaatst om jou als oprichter het beste advies te geven over de meest geschikte rechtsvorm en wat in de statutaire bepalingen vermeld moet staan.

Een notaris heeft ook de kennis van zaken die voorkomt dat je als beginnend ondernemer zaken over het hoofd ziet. Zijn je kinderen actief in jouw vennootschap? Hoe bescherm je je tegen schuldeisers? Hij weet raad en staat je bij met gedegen advies. Zo kan jij als ondernemer goed voorbereid van start gaan.


Datum publicatie: 26/08/2021