GraydonGo - Banner image - Blog Hoe herken je onbetrouwbare aannemers?

Blog | Hoe herken je onbetrouwbare aannemers?

Een goede aannemer vinden is geen sinecure. De sector heeft immers erg te kampen met frauduleuze spelers. Het aantal klachten liegt er niet om. Op welke manier kun je voorkomen dat ook jij het slachtoffer wordt? Er zijn geen sluitende trucjes, maar een onbetrouwbare aannemer kun je soms wel van tevoren herkennen.

Wie bouwt of renoveert, kan niet om een aannemer heen. Vroeg of laat krijgt dan ook bijna iedereen met zo’n speler te maken. Maar dat draait niet altijd uit zoals gewenst. Onlangs nog liet het duidingsprogramma Pano op Eén meerdere mensen getuigen over hoe ze zich opgelicht voelden door hun aannemer. Dat waren geen losstaande gevallen. In 2021 kwamen er bij de Consumentenombudsdienst in België meer dan duizend dossiers binnen van bouwers en verbouwers met zulke ervaringen.

Dat een en ander in de sector niet helemaal loopt zonder het hoort, blijkt onrechtstreeks uit de hoeveelheid faillissementen. In geen enkele andere sector gingen het afgelopen jaar zoveel ondernemers over de kop als in de bouwsector.

Het eisen van een hoog voorschot doet een alarmbel afgaan

Een populaire methode die wordt toegepast door malafide spelers is het vragen van een astronomisch voorschot. Hoe hoger het bedrag dat iemand van tevoren betaalt, hoe zwakker hij is wanneer zich problemen voordoen. Een voorschot van 20 à 30% van het totaalbedrag is redelijk wanneer het gaat om iets wat op maat wordt gemaakt. De leverancier zou er anders blijven mee zitten wanneer jij als klant afziet van je aankoop, dus een voorschot vragen is dan zeker redelijk.

Wanneer het om een nieuwbouwwoning of een verregaand renovatieproject gaat, is het echter aangewezen om te betalen naargelang de werken opschieten. Eist jouw aannemer echter dat je 50% van tevoren moet ophoesten, dan is dat niet gebruikelijk te noemen. De Consumentenombudsdienst heeft geregeld dossiers waarbij er in een te vroeg stadium een enorm hoog voorschot is betaald.

Het eisen van een onredelijk hoog voorschot kan er dus op wijzen dat de aannemer te kwader trouw is. Ook betaal je beter niet cash, want dat maakt het moeilijker om bij geschillen aan te tonen wat reeds betaald is.

Een postbusadres zonder kantoor is een signaal

Sommige ondernemers vestigen hun bedrijf op een postbusadres, zonder dat ze daar een fysiek kantoor hebben. Op de locatie in kwestie bevindt zich in dat geval een andere onderneming die er postbussen verhuurt en de mogelijkheid biedt aan ondernemers om er hun postadres te registreren. Kortom, meerdere bedrijven zetten dat adres op hun facturen, terwijl ze er uitsluitend een brievenbus hebben. Op die manier hoeven ze hun privéadres niet prijs te geven en kunnen ontevreden klanten hen niet zo makkelijk terugvinden. Er wordt vaak voor gekozen door ondernemers die doelbewust failliet gaan, zo wordt gezegd in de Pano-reportage.

Wat ze doen is wettelijk gezien perfect toegelaten. Alleen is het doorgaans uitsluitend een bepaald type ondernemer die ervoor kiest, namelijk diegenen die te kwader trouw zijn. Krijg je het gevoel dat jouw aannemer malafide is? Ga dan eens een kijkje nemen op het adres dat hij vermeldt op zijn facturen. Als zich op die plek uitsluitend postbussen bevinden, is dat reden genoeg om extra op je hoede te zijn en voorlopig geen bijkomende voorschotten te betalen zonder dat er eerst vooruitgang is geboekt met de werken.

Wees op je hoede bij een spotgoedkope offerte

Laat je bouw- of renovatiewerken uitvoeren, vraag dan prijs bij meerdere aannemers. Je wil natuurlijk niets liever dan een scherpe offerte. Wees echter op je hoede bij een ondernemer met een aanbod dat merkelijk goedkoper is dan de andere partijen bij wie je prijs vroeg. Ook dat kan immers een indicator zijn van een malafide speler. Wees je daarvan bewust en laat je dus niet zomaar het hoofd op hol brengen. Aarzel niet om hem om tekst en uitleg te vragen over zijn offerte.

Onderzoek of de ondernemer al eerder failliet ging

In 2021 gingen in de Belgische bouwsector maar liefst 1437 ondernemers failliet. In geen enkele andere sector lag dat aantal in dat jaar zo hoog. Tegelijk is het aantal nieuwe ondernemingen tussen 2017 en 2021 met meer dan de helft toegenomen. In 2017 werden nog net geen 10.500 bedrijven in de bouwsector opgestart, tegenover ruim 16.700 in 2021.

Wat sommige malafide bouwondernemers doen, is hun bedrijf doelbewust failliet laten gaan en vervolgens een nieuw bedrijf oprichten. In de Pano-reportage komt een ondernemer ter sprake die dat over een periode van 25 jaar maar liefst 21 keer deed. Hij weet op die manier telkens het betalen van schadevergoedingen na niet-uitgevoerd of ondermaats werk te voorkomen. Het is dus zeker nuttig om na te gaan of de aannemer met wie je in zee wil gaan eerder overkop ging.

GraydonGo kan jou erbij helpen om dat na te gaan. Ook kunnen zij dankzij de Graydon-score onderzoeken of een onderneming binnen afzienbare tijd dreigt failliet te gaan.