GraydonGo banner - beschermen tegen inflatie

Blog | Hoe kun je je beschermen tegen de gevolgen van inflatie?

Inflatie is meer dan een alledaags begrip uit nieuwsitems. Het betekent dat je geld minder waard wordt, en dat heeft ingrijpende gevolgen. Gelukkig kun je je daar op meerdere manieren tegen wapenen. Een sleutelbegrip in die context: redundantie.

Inflatie is geen onbekend fenomeen. Het duidt op de waardevermindering van je geld, wat het gevolg is van een globale prijsstijging. Je kunt dan met hetzelfde bedrag minder kopen. Inflatie is het duidelijkst merkbaar op de langere termijn. Wat niet wil zeggen dat de gevolgen op korte termijn niet voelbaar zijn.

Bij hoge inflatie wordt het leven duurder. Bedrijven zullen meer moeten betalen voor hun grondstoffen. Wat het voor hen duurder maakt om hun producten te produceren. Die prijsstijging durven ze dan vaak door te rekenen aan de consument: hij moet plots meer neer-tellen voor hetzelfde product.

Inflatie betekent ook dat de rentevoet de hoogte ingaat. Voor bedrijven wordt het duurder om te investeren en uit te breiden. Groeien is dus niet vanzelfsprekend. Extra mensen aannemen kan niet. Misschien moeten er zelfs banen geschrapt worden. Wat betekent dat gezinnen een inkomen verliezen en dus minder kunnen consumeren, wat opnieuw nefast is voor bedrijven.

Niemand wint dus bij inflatie. Integendeel, zowel bedrijven, gezinnen als de staat - die de rente op haar schulden ziet verhogen en minder belastingen ontvangt omdat bedrijven min-der winst maken - krijgen klappen. Hoe kun je je daartegen wapenen? Is dat mogelijk?

Redundantie als back-up

Een belangrijk begrip om te begrijpen hoe je je kan beschermen tegen de gevolgen van hoge inflatie, is redundantie. Die term komt overgewaaid uit het Engels, ‘redundant’ betekent zoveel als ‘overbodig’ of ‘meer dan strikt noodzakelijk’. Het komt in essentie neer op het aanleggen van reserves. Kapitaal kan je inzetten, maar niet elke som moet onmiddellijk ingezet worden. Het kan zinvoller zijn om enige reserves aan te leggen, waar je dan kan op terugvallen wanneer het moeilijker gaat.

Je kan de vergelijking maken met de back-ups die het menselijk lichaam heeft ingebouwd. Zo heb je twee longen, maar ook twee nieren. Je kan perfect leven met één exemplaar van elk. Maar je hebt er twee. Dat wil zeggen dat je nog een reserve-exemplaar hebt als je iets overkomt. Het vergroot dus je overlevingskansen - letterlijk - bij een grote tegenslag.

Reken dus maar dat het aanleggen van overschotten - redundantie - zinvol is. Het is de aangewezen manier om je te wapenen tegen onverwachte tegenslagen. Reserves zorgen dat je onderneming tegen een stootje - een crisisje, zeg maar - bestand is. Je voorkomt niet dat ze zich kunnen voordoen, maar je bent wel klaar voor de schok die zo’n tegenslag kan teweegbrengen.

Antifragiliteit maakt je onderneming sterker

Een ander, waardevol begrip dat daar verband mee houdt, is antifragiliteit. Antifragiel zijn wil zeggen dat je sterker wordt van tegenslagen en impact. Vergelijk het met intens sporten. Het belast je lichaam en daagt het uit, maar het maakt je bestendiger en sterker.

Heeft een onderneming reserves, dan kan het die doordacht aanspreken en benutten als zich een crisis voordoet. Een onderneming die daar niet over beschikt, zal in paniek beslissingen nemen die mogelijk nefast zijn voor de financiële gezondheid van het bedrijf. Maar wie weet hoe hij het hoofd kan bieden aan een crisis, die komt daar sterker uit.

Reserves vergroten dus niet alleen de ademruimte van een onderneming, maar ook haar antifragiliteit. De eerstvolgende tegenslag op haar pad zal niet tot de ondergang van de zaak leiden.

Belangrijk: ken de bedrijven met wie je zaken doet

Naast het aanleggen van reserves zijn er nog stappen die je als onderneming kan zetten. Die kunnen zelfs voorkomen dat tegenslagen je pad kruisen. Het gaat om preventieve maatregelen die vooral tot doel hebben om risico’s te beperken. Ter vergelijking: wie tegen 120 km/u over de autosnelweg rijdt, kan steeds een ongeval krijgen. De kans is echter veel kleiner wanneer je niét met de ogen gesloten achter het stuur zit.

Zo is de kans op een financiële tegenslag eveneens kleiner wanneer je vooraf weet wie je zakenpartners zijn - zowel klanten, leveranciers als partners. Het is meer dan ooit belangrijk om gericht en gefundeerd zaken te doen. Daar heb je ook de mogelijkheid toe. Cijfers die een beeld schetsen van het bedrijf met wie je in zee gaat, zijn opvraagbaar. Dankzij kredietrapporten, ook wel bedrijfsrapporten genoemd, kom je te weten of een partij financieel gezond is, welke betalingspolitiek het erop nahoudt etc.

Een bedrijfsrapport - of kredietrapport - biedt op basis van meerdere analyses en bronnen inzicht in de kredietwaardigheid van een bedrijf. Ze helpen je als onderneming om de juiste keuzes te maken, bijvoorbeeld op het vlak van voorschotten of betalingstermijnen.