Klantenverhalen | Financiële gezondheid klant


“De ervaring heeft mij wel geleerd dat ik, in sommige gevallen, voorafgaand meer onderzoek moet doen”


Het maakt niet uit wat de grootte van uw organisatie is; het is nu eenmaal van belang dat uw klanten de facturen op tijd betalen. Helaas gebeurt dat niet altijd. Een klant kan simpelweg vergeten een betaling te verwerken, maar soms is er ook sprake van financiële problemen bij de klant wat dan kan uitlopen op een rechtszaak. Het is een vaak voorkomend fenomeen dat iedereen kan overkomen, hoe ervaren u ook bent.


David heeft ook in een dergelijke situatie gezeten. “Ik heb een bedrijf in het installeren van bekabeling. We hebben zo’n 80 medewerkers in dienst. Meestal doen we redelijk grote projecten, zoals ziekenhuizen, universiteiten, scholen en kantoorgebouwen. Tussendoor is er echter ook ruimte voor verschillende kleine projecten.”


“Wij worden over het algemeen pas betaald nadat een bepaalde hoeveelheid werk is geleverd. Heel dikwijls, als ik bijvoorbeeld op 1 januari met de werkzaamheden begin, kan ik de allereerste keer pas vorderen op het einde van de maand januari. Dan stuur ik de klant een overzicht van het bedrag dat ik tussentijds wil factureren voor arbeid en materiaal. Het is dan aan de klant om dit bedrag te checken en akkoord te geven. Daar gaat dan meestal een bepaalde periode overheen. Normaal gezien gaat dat vrij snel maar je hebt klanten die er langer over doen, zoals 15 dagen of een maand. Pas wanneer de goedkeuring is gegeven, mag ik de factuur uitsturen, bijvoorbeeld in de maand februari. Op dat moment begint de betalingsperiode te lopen, heel dikwijls ‘60 dagen na het einde van de maand’. Ik word dus pas betaald voor die allereerste schijf rond eind april. Zo’n vier maanden later, terwijl ik zelf deze maanden loon van mijn arbeiders heb betaald en al enkele maanden aankopen heb gedaan bij leveranciers.”


Een voorschot hiervoor vragen is niet gangbaar, zegt David, tenzij de klant zelf de eigenaar van onze installatie is. “Veel van mijn klanten zitten ergens tussenin in de bouwkolom. De bouwheer geeft in zulke gevallen de opdracht aan de aannemer, de aannemer neemt een elektrotechnisch installatiebedrijf in dienst en ik werk regelmatig voor zo’n elektrotechnisch bedrijf. Bij dat soort projecten wordt het absoluut niet geaccepteerd om met voorschotten te werken. Daar moet je dus echt op de solvabiliteit van klanten vertrouwen.”


In sommige gevallen werden facturen echter niet voldaan, zelfs geen akkoord van die tussentijdse vorderingen, en dat resulteerde dan ook een paar maal in een rechtszaak. “De rechter heeft die klanten veroordeeld om ons toch te betalen, weliswaar gespreid over verschillende schijven. Het is dan wel al gebeurd dat een bedrijf zich echter maar één of twee keer aan de juridisch opgelegde afbetalingsplannen heeft gehouden en de andere keren niet. De eigenaar zei dan bijvoorbeeld doodleuk dat hij geen geld had en daardoor maar mondjesmaat kon betalen. Mijn advocaat geeft aan dat ik hem wel in faling kon trekken, maar dat ik dan helemaal geen geld meer zou krijgen. In zo’n geval kan ik het maar beter uitzitten, of ik dat nu wil of niet. Het gaat om een relatief groot bedrag en ik heb natuurlijk ook bijkomende advocatenkosten gemaakt hiervoor. In een bepaald geval was het startbedrag €25.000, dat is ondertussen nog veel meer geworden door de juridische bijstand van een advocaat en soms van een expert. Dat loopt allemaal vrij snel op.”


Om als bedrijf wanbetaling tegen te gaan, is er de optie om je te verzekeren, maar dat is prijzig. “In het aangehaalde voorbeeld had ik me er niet voor verzekerd. Dat kost redelijk wat geld, zeker met klanten in de bouwsector. Het kost echt meerdere procenten van je omzet. En als de brutomarge soms maar 7 à 8% is, kun je je dat niet veroorloven. Met een kredietverzekering is het ook zo dat hoe minder gekend de klant is, hoe minder kredietwaardig ze worden bevonden en dus hoe meer je moet betalen aan kredietverzekering.”


David zou in het vervolg de situatie soms toch wel anders aanpakken. “Bij hele grote projecten onderzoek doen naar de solvabiliteit van grote klanten vind ik overbodig. Voor de kleine projecten werd dat meestal ook niet gedaan maar de ervaring heeft mij geleerd dat ik dat voorafgaand soms wel had moeten doen, juist omdat het bij de kleinere bedrijven veel vaker misgaat.”


“Het makkelijkste is om de klant te (laten) onderzoeken. Kijk naar de grootte van de organisatie en of het al lang bestaat. Controleer wie de bestuurders of aandeelhouders zijn en of dat betrouwbare mensen zijn. Gelukkig kan je dat heel gemakkelijk opvragen via platformen zoals GraydonGo. Je hebt eigenlijk twee manieren om met een nieuwe klant om te gaan: geen onderzoek doen, opdracht aanvaarden en het risico aangaan of gewoon vooraf heel goed je huiswerk doen. Dan kun je beslissen de opdracht niet aan te nemen ofwel met voorschotten te werken om het financiële risico hiermee enorm te verkleinen.”


Heb je vragen rondom de financiële situatie van bedrijven? Ben je van plan om een opdracht aan te nemen en wil je verzekerd zijn van tijdige betaling? Dan biedt GraydonGo gemakkelijk te interpreteren bedrijfsinformatie. Door de combinatie en verwerking van data, biedt GraydonGo eenvoudige scores en actiegerichte inzichten, die zich richten op het verleden, het heden, maar ook op de toekomst (bv. via de groeiverwachting). Op die manier kun je al die gegevens eenvoudig interpreteren en krijg je een duidelijk beeld van de huidige situatie en het toekomstperspectief van een organisatie. Ga naar www.GraydonGo.be en vraag direct bedrijfsinformatie op.