Hier vindt u kort de belangrijkste basisgegevens voor het bedrijf.
Onder Xseptions vindt u en aantal opvallende gebeurtenissen die zich afspeelden (bv. een brand, sociale onlusten, financiële problemen, ...) of zullen plaatsvinden (bv. aankondiging investeringen, fusievoorstel, aankondiging verplaatsing maatschappelijke zetel, ...) binnen het bedrijf.

Kredietvlag
De kredietvlag werkt als een stoplicht, en is kortgezegd een simple vertaling van het kredietadvies en de GraydonCreditsafe Rating. Groen = kredietverlening levert geen problemen op. Oranje = krediet verlenen gaat gepaard met een verhoogd risico. Rood = GraydonCreditsafe raadt af om aan voorfinanciering te doen

Kredietlimiet
De kredietlimiet geeft aan tot welk bedrag het verantwoord is om met een bedrijf zaken te doen. De kredietlimiet vormt een waardeoordeel op korte termijn.

7-10-2019 - 14:41:05
UCB PHARMA - Dit Graydon Credit Report is bestemd voor het exclusieve gebruik van: GRAYDON NEDERLAND BV - Sven Persoone 1/22
UCB PHARMA
ACTIEF RESEARCHDREEF 60, 1070 BRUSSEL, BE
Samenvatting
Bedrijfsgegevens
Telefoonnummer
+32 (0)2 5599200
E-mailadres
-
Website
-
Ondernemingsnummer
0403096168
Graydon nummer
11066624
Oprichtingsdatum
1-2-1968
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
Aantal vestigingen
2
Activiteiten (NACE code)
46450 - Groothandel in parfumerieën en cosmetica
7-7-2009
Nieuwe investeringen
25-5-2002
Incidenten
Kredietvlag
Geen bezwaar tegen kredietfaciliteiten
Deze beoordeling is gebaseerd op de kredietlimiet
en de Graydon Rating.
Kredietlimiet
€ 188.389.000
De geadviseerde kredietlimiet voor dit bedrijf.
BEDRIJF X
STRAATNAAM 23, 1002 BRUSSEL, BE
0123456789
www.bedrijfx.be
0123456789
2-6-1971
Naamloze vennootschap
2
46450 - Groothandel in parfumerieën en cosmetica
0123456789
Dit is een ctief voorbeeldrapport.
Klik op voor meer informatie.
?
Opgelet: de inhoud van dit voorbeeldrapport is gebaseerd op
organisaties die een jaarrekening neerleggen.
Wilt u een bedrijfsrapport van een eenmanszaak of een niet-gouvernementele
organisatie (zoals beroepsfederaties, ziekenfondsen, scholen, …)? Weet dan dat
de informatie in deze bedrijfsrapporten beperkter kan zijn dan het voorbeeld dat
u hier ziet.
25-5-2019
XSeptions
7-7-2021
?
?
?
De GraydonCreditsafe Rating toont de mate van kredietrisico aan. De AAA-rating is de hoogste rating en wijst op het laagst mogelijke risico. De C-rating is de zwakste rating en wijst op een zeer hoog risico. Bedrijven met een rating D verkeren in een staat van faillissement. NR betekent dat er geen rating vastgelegd kon worden omdat het bedrijf passief is. De kans op faillissement geeft aan hoe groot het risico is dat het bedrijf ernstige financiële problemen ondervindt en failliet gaat. Hoe lager het percentage hoe lager het risico.
De betaalscore geeft aan tot op welke hoogte een organisatie haar facturen op tijd betaalt. Hier geldt: hoe hoger de betaalscore, hoe beter het bedrijf haar facturen op tijd betaalt
Hier vindt u kerncijfers van het bedrijf, zoals het werkkapitaal en eigen vermogen. Financiële ratio's, zoals de current ratio
Hier vindt u meer informatie over de bedrijfsstructuur van het door uw opgevraagde bedrijf. U ziet hier bijvoorbeeld het moederbedrijf.
7-10-2019 - 14:41:05
UCB PHARMA - Dit Graydon Credit Report is bestemd voor het exclusieve gebruik van: GRAYDON NEDERLAND BV - Sven Persoone 2/22
GraydonCreditsafe Rating
A
(Multiscore: 58)
AAA AA
A
BBB BB B CCC CC C D
Lage kans op wanbetaling
Deze beoordeling is gebaseerd op specieke
informatie uit de sector, beschikbare jaarrekeningen
en betaalgedrag.
Graydon Percentage
0,05%
Percentage kans op faillissement
Kans dat een bedrijf binnen 12 maanden failliet gaat.
Betaalscore
9,4
GOED BETAALGEDRAG
10 Goed betaalgedrag
1 De betaalvoorwaarden
worden niet
gerespecteerd
In welke mate betaalt dit bedrijf haar facturen op tijd.
Betaalscore, dagvaardingen & vonnissen
2
Totaal aantal dagvaardingen en vonnissen voor dit bedrijf.
Kerncijfers
Gedeponeerd op
10-5-2022
Model
Volledig model voor ondernemingen (40)
Valuta en eenheid
2021
(x 1)
Totaal van de activa 5.749.810.620
Kapitaal 5.749.810.620
Werkkapitaal -900.759.352
Eigen vermogen 2.354.164.178
Omzet 2.691.265.767
Valuta en eenheid
2021
(x 1)
Resultaat 439.611.520
Current ratio 0,69
Liquiditeitsratio 0,54
Solvabiliteitsratio 0,59
Bedrijfsstructuur
Uiteindelijke moedermaatschappij
-
Moedermaatschappij
-
?
?
?
?
Hier vindt u alle contactgegevens en handelsnamen die bij ons bekend zijn.
Hier vindt u alle algemene gegevens over het bedrijf terug. Het GraydonCreditsafe nummer is een nieuw en uniform nummer voor een bedrijf die voor Nederland, Belgiè en het Verenigd Koninkrijk wordt gebruikt. Het oude GraydonCreditsafe nummer is een lokaal GraydonCreditsafe nummer wat vroeger gehanteerd werd.
In dit gedeelte vindt u alle gegevens terug over de vestigingen van het bedrijf.
7-10-2019 - 14:41:05
UCB PHARMA - Dit Graydon Credit Report is bestemd voor het exclusieve gebruik van: GRAYDON NEDERLAND BV - Sven Persoone 3/22
Bedrijfsprofiel
Contactgegevens
Bedrijfsnaam
UCB PHARMA
Gewest
Brussels hoofdstedelijk gewest
Telefoonnummer
+32 (0)2 5599200
Website
-
Geregistreerd adres
Researchdreef 60, 1070 BRUSSEL, BE
Faxnummer
+32 (0)2 5599900
E-mailadres
-
Bedrijfsgegevens
Ondernemingsnummer
0403096168
Btw-nummer
BE0403096168
RSZ-nummer
111054329
Graydon nummer
11066624
LEI Code (Legal Entity Identifier)
213800NECEZ2CC2BOR25
Oprichtingsdatum
1-2-1968
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
Sector
Groot- en detailhandel; reparatie van autos
Werkgeverscategorie
087
Paritair comité
207
Personeelsklasse omvang
1000 of meer
Aantal werknemers
1024
Actueel bedrag aansprakelijkheid
€ 12.000.000
Activiteitengroep
-
Activiteit (NACE code)
46450 - Groothandel in parfumerieën en cosmetica
Handelsnamen
i
Geen informatie beschikbaar over dit bedrijf
Klopt dit niet, contacteer dan ons Customer Service team voor meer informatie.
Vestigingen
Naam vestiging Graydon vestigingsnummer Start- & einddatum Vestigingsadres
A UCB PHARMA 18899827 20-12-2006 - Heden
Chemin du Foriest /, 1420
EIGENBRAKEL, BE
A UCB PHARMA 41999174 1-3-1968 - Heden
Researchdreef 60, 1070
BRUSSEL, BE
0123456789
0123456789
0123456789
0123456789
0123456789
0123456789
0123456789 3-3-2006 - Heden
BRUSSEL, BE
BRUSSEL, BE
0123456789
Bedrijf 4
Bedrijf 3
2-6-1971
BEDRIJF 2
0123456789
STRAATNAAM 23, 1002 BRUSSEL, BE
1-3-1968 - Heden
?
?
?
De kredietvlag geeft op een eenvoudige manier weer in hoeverre het veilig is om krediet te verlenen aan een bedrijf. Groen = krediet verlenen levert geen problemen op. Oranje = krediet verlenen gaat gepaard met een verhoogd risico. Rood = GraydonCreditsafe vindt het niet verantwoord om krediet te verlenen. De kredietlimiet geeft de maximale hoeveelheid cash aan die en onderneming op korte termijn kan vrijmaken om openstaande schulden af te lossen.
Hier vindt u het verloop van de GraydonCreditsafe rating over de afgelopen 12 maanden.
De GraydonCreditsafe Rating toont de mate van kredietrisico aan. De AAA-rating is de hoogste rating en wijst op het laagst mogelijke risico. De C-rating is de zwakste rating en wijst op een zeer hoog risico. Bedrijven met een rating D verkeren in een staat van faillissement. NR betekent dat er geen rating vastgelegd kon worden omdat het bedrijf passief is. De kans op faillissement geeft aan hoe groot het risico is dat het bedrijf ernstige financiële problemen ondervindt en failliet gaat. Hoe lager het percentage hoe lager het risico.
7-10-2019 - 14:41:05
UCB PHARMA - Dit Graydon Credit Report is bestemd voor het exclusieve gebruik van: GRAYDON NEDERLAND BV - Sven Persoone 4/22
Ratings
Kredietvlag
Geen bezwaar tegen kredietfaciliteiten
Deze beoordeling is gebaseerd op de kredietlimiet
en de Graydon Rating.
Kredietlimiet
€ 188.389.000
De geadviseerde kredietlimiet voor dit bedrijf.
Graydon rating trend
okt. 2019 sep. 2019 aug. 2019 jul. 2019 jun. 2019 mei 2019 apr. 2019 mrt. 2019 feb. 2019 jan. 2019 dec. 2018 nov. 2018
N.A.
D
C
CC
CCC
B
BB
BBB
A
AA
AAA
N.A.
AAAA
AA AA AA AA
A
AAA AAA
GraydonCreditsafe Rating
A
(Multiscore: 58)
AAA AA
A
BBB BB B CCC CC C D
Lage kans op wanbetaling
Deze beoordeling is gebaseerd op specieke
informatie uit de sector, beschikbare jaarrekeningen
en betaalgedrag.
Graydon Percentage
0,05%
Percentage kans op faillissement
Kans dat een bedrijf binnen 12 maanden failliet gaat.
?
?
?
De kans op opheffing voorspelt hoe waarschijnlijk het is dat een bedrijf in de komende 12 maanden ophoudt te bestaan. De score kijkt hierbij niet naar de kans op een faillissement of WCO (Wet op de continuïteit van de onderneming), maar naar de kans op ontbinding, fusie, overname en stopzetting.
De betaalscore geeft aan tot op welke hoogte en organisatie haar facturen op tijd betaalt. Hier geldt: hoe hoger de betaalscore, hoe beter het bedrijf haar facturen op tijd betaalt.
De groeiverwachting maakt een gerichte prognose over de verwachte groei van de totale activa van bedrijven en vestigingen in de komende twaalf maanden in normale economische omstandigheden. De indicate 'niet te voorspellen' betekent dat de groeiverwachting volatiel of sterk wisselend is. Let op, gezien de coronacrisis kunnen we niet langer spreken van normale economische omstandigheden zodat de groeiverwachting zou kunnen afwijken van de realiteit.
Hier vindt u informatie terug over het boekjaar waarop de gegevens uit de jaarrekening betrekking hebben.
Hier vindt u een samenvatting van de belangrijkste kerngetallen van deze jaarrekening.
7-10-2019 - 14:41:05
UCB PHARMA - Dit Graydon Credit Report is bestemd voor het exclusieve gebruik van: GRAYDON NEDERLAND BV - Sven Persoone 5/22
Betaalscore
9,4
GOED BETAALGEDRAG
10 Goed betaalgedrag
1 De betaalvoorwaarden
worden niet
gerespecteerd
In welke mate betaalt dit bedrijf haar facturen op tijd.
Kans op ophefng
ZEER
LAAG
LAAG
NEU TRA AL
HOOG
ZEER
HOOG
Neutraal
Hoe waarschijnlijk is het dat dit bedrijf de komende
12 maanden zal ophouden te bestaan.
Groeiverwachting
STERKE
GROEI
GROEI NEUTRAA L KRIMP
STERKE
KRIMP
Sterke groei
Hoe waarschijnlijk is het dat de totale activa van dit
bedrijf in de komende 12 maanden zal groeien.
Financials
Algemene informatie jaarrekeningen
2021 2020 2019 2018 2017
Datum algemene
jaarvergadering
- - - - -
Gedeponeerd op 10-5-2019 28-5-2018 22-5-2017 24-5-2016 29-5-2015
Boekjaar
1-1-2018
31-12-2018
1-1-2017
31-12-2017
1-1-2016
31-12-2016
1-1-2015
31-12-2015
-
31-12-2014
Model
Volledig model
voor
ondernemingen
(40)
Volledig model
voor
ondernemingen
(40)
Volledig model
voor
ondernemingen
(40)
Volledig model
voor
ondernemingen
(40)
Volledig model
voor
ondernemingen
(40)
Kerncijfers
2021 2020 2019 2018 2017
Valuta en eenheid (x 1) (x 1) (x 1) (x 1) (x 1)
BALANS
Kapitaal
5.749.810.620
4.705.312.001 4.222.935.022 3.882.898.882 3.870.660.751
Werkkapitaal
-900.759.352
-841.096.812 169.453.308 -524.002.410 -700.154.668
Totaal eigen vermogen
2.354.164.178
1.914.552.657 1.347.694.939 621.244.154 651.768.062
Liquide middelen
33.117.506
17.118.765 7.336.323 17.588.413 6.971.354
RESULTATENREKENING
?
?
?
?
?
7-10-2019 - 14:41:05
UCB PHARMA - Dit Graydon Credit Report is bestemd voor het exclusieve gebruik van: GRAYDON NEDERLAND BV - Sven Persoone 6/22
2021 2020 2019 2018 2017
Valuta en eenheid (x 1) (x 1) (x 1) (x 1) (x 1)
Omzet
2.691.265.767
2.333.592.282 2.228.643.503 1.858.058.206 1.285.088.818
Resultaat
439.611.520
566.653.820 491.749.411 -30.523.909 34.336.054
FINANCLE RATIO'S De volgende cijfers worden als ratio's weergegeven
Current ratio
0,69
0,69 1,14 0,74 0,65
Liquiditeitsratio
0,54
0,56 0,9 0,61 0,51
Solvabiliteitsratio
0,59
0,59 0,68 0,84 0,83
Cashow
-----
Hier vindt u de balansen terug van de laatste 5 boekjaren met alle details. De balans is een momentopname van de bezittingen en schulden op de laatste dag van het boekjaar.
7-10-2019 - 14:41:05
UCB PHARMA - Dit Graydon Credit Report is bestemd voor het exclusieve gebruik van: GRAYDON NEDERLAND BV - Sven Persoone 7/22
Balans
2021 2020 2019 2018 2017
Valuta en eenheid (x 1) (x 1) (x 1) (x 1) (x 1)
ACTIVA
OPRICHTINGSKOSTEN -----
VASTE ACTIVA 3.734.541.565 2.795.158.656 2.845.998.439 2.368.870.853 2.558.754.576
Immaterle vaste activa 276.937.183 346.679.268 391.974.408 495.623.668 678.705.560
Materiële vaste activa 232.541.536 223.251.651 228.797.063 234.773.651 241.575.482
Terreinen en gebouwen 49.964.280 54.496.880 60.076.371 65.467.162 70.723.972
Installaties, machines en
uitrusting
96.396.759 100.306.313 105.461.141 91.083.918 95.029.713
Meubilair en rollend materieel 1.652.993 1.277.683 1.150.266 829.968 822.068
Leasing en soortgelijke rechten - - - 27.321.290 28.514.016
Overige materiële vaste activa 20.689.329 22.784.447 24.743.143 - -
Activa in aanbouw en
vooruitbetalingen
63.838.175 44.386.328 37.366.142 50.071.313 46.485.713
Financiële vaste activa 3.225.062.846 2.225.227.737 2.225.226.968 1.638.473.534 1.638.473.534
Verbonden ondernemingen 3.225.062.846 2.225.062.847 2.225.062.078 1.638.308.644 1.638.308.644
Deelnemingen 3.225.062.846 2.225.062.847 2.225.062.078 1.638.308.644 1.638.308.644
Vorderingen
-----
Ondernemingen waarmee een
deelnemingsverhouding bestaat
-----
Deelnemingen
-----
Vorderingen
-----
Anderenancle vaste activa - 164.890 164.890 164.890 164.890
Aandelen
-----
Vorderingen en borgtochten in
contanten
- 164.890 164.890 164.890 164.890
VLOTTENDE ACTIVA 2.015.269.055 1.910.153.345 1.376.936.583 1.514.028.029 1.311.906.175
Vorderingen op meer dan één jaar - - 5.063.010 5.063.010 3.305.785
Handelsvorderingen -----
Overige vorderingen - - 5.063.010 5.063.010 3.305.785
Voorraden en bestellingen in
uitvoering
436.338.698 358.481.338 292.683.000 264.439.803 287.384.630
Voorraden 436.338.698 358.481.338 292.683.000 264.439.803 287.384.630
Grond- en hulpstoffen 41.857.982 53.357.505 45.874.051 36.826.321 43.113.276
?
7-10-2019 - 14:41:05
UCB PHARMA - Dit Graydon Credit Report is bestemd voor het exclusieve gebruik van: GRAYDON NEDERLAND BV - Sven Persoone 8/22
2021 2020 2019 2018 2017
Valuta en eenheid (x 1) (x 1) (x 1) (x 1) (x 1)
Goederen in bewerking 3.217.183 2.961.585 9.785.629 1.035.598 805.030
Gereed product 391.263.533 302.162.248 237.021.479 226.576.044 243.464.483
Handelsgoederen - - 1.841 1.840 1.841
Onroerende goederen bestemd
voor verkoop
-----
Vooruitbetalingen -----
Bestellingen in uitvoering - - - - -
Vorderingen op ten hoogste één
jaar
1.421.854.457 1.413.566.097 963.285.994 1.177.386.654 938.951.689
Handelsvorderingen 1.022.042.238 897.079.912 765.770.059 944.900.944 881.671.921
Overige vorderingen 399.812.219 516.486.185 197.515.935 232.485.710 57.279.768
Geldbeleggingen 42.874 42.874 42.874 42.874 42.874
Eigen aandelen
-----
Overige beleggingen 42.874 42.874 42.874 - -
Liquide middelen 33.117.506 17.118.765 7.336.323 17.588.413 6.971.354
Overlopende rekeningen 123.915.520 120.944.271 108.525.382 49.507.275 75.249.843
TOTAAL VAN DE ACTIVA 5.749.810.620 4.705.312.001 4.222.935.022 3.882.898.882 3.870.660.751
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN 2.354.164.178 1.914.552.657 1.347.694.939 621.244.154 651.768.062
Kapitaal 929.162.901 929.162.901 929.162.901 694.461.531 694.461.531
Geplaatst kapitaal 929.162.901 929.162.901 929.162.901 694.461.531 694.461.531
Permanentenanciering - - - - -
Uitgiftepremies
444 - -
Herwaarderingsmeerwaarden - - - - -
Reserves 95.806.585 96.175.178 96.317.131 14.678.956 15.024.807
Wettelijke reserve 92.916.290 92.916.290 92.916.290 - -
Onbeschikbare reserves 2.981 2.981 2.981 2.981 2.981
Voor eigen aandelen - - - - -
Andere 2.981 2.981 2.981 - -
Belastingvrije reserves 2.887.314 3.255.907 3.397.860 - -
Beschikbare reserves - - - - -
Overgedragen winst (verlies) 1.329.194.688 889.214.574 322.214.903 -87.896.333 -57.718.276
7-10-2019 - 14:41:05
UCB PHARMA - Dit Graydon Credit Report is bestemd voor het exclusieve gebruik van: GRAYDON NEDERLAND BV - Sven Persoone 9/22
2021 2020 2019 2018 2017
Valuta en eenheid (x 1) (x 1) (x 1) (x 1) (x 1)
Kapitaalsubsidies
-----
Voorschot aan de vennoten op de
verdeling van het netto-actief
-----
VOORZIENINGEN EN
UITGESTELDE BELASTINGEN
33.622.637 31.900.064 34.067.608 39.897.720 47.452.131
Voorzieningen voor risico's en
kosten
32.409.817 30.532.417 32.317.975 37.970.000 45.346.325
Pensioenen en soortgelijke
verplichtingen
789.127 1.385.462 2.094.574 2.889.663 5.573.077
Fiscale lasten
-----
Grote herstellings- en
onderhoudswerken
-----
Milieuverplichtingen 12.742.930 10.945.177 11.052.742 - -
Overige risico's en kosten 18.877.760 18.201.778 19.170.659 35.080.337 39.773.248
Voorzieningen voor terug te
betalen subsidies en legaten en
voor schenkingen met
terugnemingsrecht
1.212.820 1.367.647 1.749.633 1.927.720 2.105.806
SCHULDEN 3.362.023.805 2.758.859.280 2.841.172.475 3.221.757.008 3.171.440.558
Schulden op meer dan één jaar 445.995.398 7.609.123 1.638.752.210 1.188.789.579 1.162.685.500
Financiële schulden 445.231.507 3.507 1.609.778.619 1.152.560.917 1.110.005.810
Achtergestelde leningen - - - - -
Niet-achtergestelde
obligatieleningen
-----
Leasingschulden en
soortgelijke schulden
-----
Kredietinstellingen - - - - -
Overige leningen 445.231.507 3.507 1.609.778.619 1.152.560.917 1.110.005.810
Handelsschulden -----
Leveranciers
-----
Te betalen wissels - - - - -
Ontvangen vooruitbetalingen op
bestellingen
-----
Overige schulden -----
Schulden op ten hoogste één jaar 2.884.330.965 2.731.735.079 1.175.654.549 2.023.014.333 1.965.186.660
Schulden op meer dan één jaar
die binnen het jaar vervallen
615.018.066 1.571.225.567 451.304 615.018.066 615.018.066
Financiële schulden 112.435 178.607 147.645.203 626.276.980 742.892.851
Kredietinstellingen 112.435 178.607 11.268.411 203.149.589 311.555.857
De winst- en verliesrekening geeft een overzicht van de inkomsten en de uitgaven gedurende het boekjaar.
7-10-2019 - 14:41:05
UCB PHARMA - Dit Graydon Credit Report is bestemd voor het exclusieve gebruik van: GRAYDON NEDERLAND BV - Sven Persoone 10/22
2021 2020 2019 2018 2017
Valuta en eenheid (x 1) (x 1) (x 1) (x 1) (x 1)
Overige leningen - - 136.376.792 423.127.391 431.336.994
Handelsschulden 2.173.605.760 1.086.219.942 946.977.194 675.975.870 519.619.752
Leveranciers 2.173.605.760 1.086.219.942 946.977.194 675.975.870 519.619.752
Te betalen wissels - - - - -
Ontvangen vooruitbetalingen op
bestellingen
-----
Schulden met betrekking tot
belastingen, bezoldigingen en
sociale lasten
53.245.559 45.502.046 32.466.377 33.210.459 23.378.115
Belastingen 13.495.674 13.510.357 2.725.389 6.707.738 213.547
Bezoldigingen en sociale
lasten
39.749.885 31.991.689 29.740.988 26.502.721 23.164.568
Overige schulden 42.349.145 28.608.917 48.114.471 - -
Overlopende rekeningen 31.697.442 19.515.078 26.765.716 9.953.096 43.568.398
TOTAAL VAN DE PASSIVA 5.749.810.620 4.705.312.001 4.222.935.022 3.882.898.882 3.870.660.751
Winst en verlies
2021 2020 2019 2018 2017
Basisvaluta en eenheid (x 1) (x 1) (x 1) (x 1) (x 1)
RESULTATENREKENING
Bedrijfsopbrengsten 3.830.530.802 3.410.564.429 3.091.046.192 2.780.548.955 1.819.843.377
Omzet 2.691.265.767 2.333.592.282 2.228.643.503 1.858.058.206 1.285.088.818
Voorraad goederen in bewerking
en gereed product en
bestellingen in uitvoering:
toename (afname)
89.356.884 58.316.724 20.434.554 -2.878.902 -40.089.543
Geproduceerde vaste activa 1.821.295 2.140.272 2.604.333 1.107.779 739.507
Andere bedrijfsopbrengsten 1.047.821.359 1.016.011.981 838.345.866 924.261.872 574.104.595
Niet-recurrente
bedrijfsopbrengsten
265.497 503.170 1.017.936 - -
Bedrijfskosten 3.341.350.745 2.865.161.519 2.749.280.329 2.470.731.138 1.626.809.997
Handelsgoederen, grond- en
hulpstoffen
767.819.976 559.773.436 514.658.414 407.503.815 361.734.979
Aankopen 767.469.641 570.279.908 518.937.016 394.542.522 369.875.646
Voorraad: afname (toename) 350.335 -10.506.472 -4.278.602 12.961.293 -8.140.667
Diensten en diverse goederen 2.303.156.419 2.077.545.978 1.987.236.480 1.877.019.166 1.089.778.733
?
7-10-2019 - 14:41:05
UCB PHARMA - Dit Graydon Credit Report is bestemd voor het exclusieve gebruik van: GRAYDON NEDERLAND BV - Sven Persoone 11/22
2021 2020 2019 2018 2017
Basisvaluta en eenheid (x 1) (x 1) (x 1) (x 1) (x 1)
Bezoldigingen, sociale lasten en
pensioenen
126.248.150 119.275.862 103.117.318 98.464.288 96.327.943
Afschrijvingen en
waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op
immateriële en materiële vaste
activa
108.520.932 81.999.895 78.873.332 75.334.062 73.824.007
Waardeverminderingen op
voorraden, op bestellingen in
uitvoering en op
handelsvorderingen:
toevoegingen (terugnemingen)
11.152.428 3.186.697 -3.605.598 7.007.329 165.826
Voorzieningen voor risico's en
kosten: toevoegingen
(bestedingen en
terugnemingen)
1.000.836 1.015.181 -6.892.958
--
Andere bedrijfskosten 22.250.865 25.101.784 14.832.709 4.079.417 5.352.264
Als herstructureringskosten
geactiveerde bedrijfskosten
-----
Niet-recurrente bedrijfskosten 1.201.139 -2.737.314 61.060.632 - -
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) 489.180.057 545.402.910 341.765.863 309.817.817 193.033.380
Financiële opbrengsten 25.994.851 68.109.902 325.272.887 5.889.526 314.282.065
Recurrente financiële
opbrengsten
25.994.851 68.109.902 325.272.887 5.889.526 314.282.065
Opbrengsten uit financle
vaste activa
-----
Opbrengsten uit vlottende
activa
610.501 400.604 46.463 20.940 16.343
Anderenancle opbrengsten 25.384.350 67.709.298 325.226.424 5.868.586 314.265.722
Niet-recurrente financiële
opbrengsten
-----
Financiële kosten 30.675.291 33.835.423 176.476.853 200.441.689 314.341.033
Recurrentenanciële kosten 30.675.291 33.835.423 176.476.853 200.441.689 314.341.033
Kosten van schulden 22.840.481 27.890.952 38.771.385 49.473.891 83.463.476
Waardeverminderingen op
vlottende activa andere dan
voorraden, bestellingen in
uitvoering en
handelsvorderingen:
toevoegingen
(terugnemingen)
-----
Anderenancle kosten 7.834.810 5.944.471 137.705.468 150.967.798 230.877.557
Niet-recurrente financiële kosten - - - - -
De betaalscore geeft aan tot op welke hoogte een organisatie haar facturen op tijd betaalt. Hier geldt: hoe hoger de betaalscore, hoe beter het bedrijf haar facturen op tijd betaalt.
Hier ziet u het betaalgedrag van de afgelopen vier kwartalen en in welke mate de afgesproken betaaltermijnen worden gerespecteerd of overschreden.
7-10-2019 - 14:41:05
UCB PHARMA - Dit Graydon Credit Report is bestemd voor het exclusieve gebruik van: GRAYDON NEDERLAND BV - Sven Persoone 12/22
2021 2020 2019 2018 2017
Basisvaluta en eenheid (x 1) (x 1) (x 1) (x 1) (x 1)
Winst (Verlies) van het boekjaar
vóór belasting
484.499.617 579.677.389 490.561.897 - -
Onttrekking aan de uitgestelde
belastingen
154.828 178.086 178.086 - -
Overboeking naar de uitgestelde
belastingen
-----
Belastingen op het resultaat 45.042.925 13.201.655 -1.009.428
--
Belastingen 46.699.167 13.201.655 931.919 - -
Regularisering van belastingen
en terugneming van
voorzieningen voor belastingen
1.656.242 - 1.941.347 - -
Winst (Verlies) van het boekjaar 439.611.520 566.653.820 491.749.411 -30.523.909 34.336.054
Onttrekking aan de belastingvrije
reserves
368.594 345.851 345.852 - -
Overboeking naar de
belastingvrije reserves
-----
Te bestemmen winst (verlies) van
het boekjaar
439.980.114 566.999.671 492.095.263 - -
Betaalgedrag
Betaalscore
9,4
GOED BETAALGEDRAG
10 Goed betaalgedrag
1 De betaalvoorwaarden worden
niet gerespecteerd
In welke mate betaalt dit bedrijf haar facturen op tijd.
Betaalgedrag laatste 4 kwartalen
?
?
Dit overzicht toont het aantal verwerkte betalingservaringen en in welke mate de afgesproken betaaltermijnen worden gerespecteerd of overschreden.
In dit gedeelte vindt u een overzicht van de dagvaardingen door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, het Sociaal Verzekeringfonds voor Zelfstandigen of het Fonds voor Bestaanszekerheid, inclusief de datum van de zitdag. Let op, de uitgebrachte dagvaardingen kunnen het gevolg zijn van over het hoofd geziene rekeningen, betwistingen, ... Daarom krijgt elke onderneming ook een brief met de vraag om ons meer informatie te bezorgen over de betreffende dagvaarding(en).
Hier vindt u een overzicht van de actieve bedrijfsleiders, met hun functie, hun benoemingstermijn en eventueel hun mandaten in andere bedrijven. Daarnaast krijgt u ook een overzicht van inactieve, voormalige bedrijfsleiders en de datum van ontslag. Deze informatie geeft u inzicht in het management van een bedrijf, zodat u weet wie er werkelijk aan de touwtjes trekt. Belangrijk, want er is een onmiskenbare link tussen de bedrijfsleiding en de prestaties van een bedrijf. Zeker in een kmo-land als Belgiè, waar kleine tot middelgrote bedrijven meestal slechts 1 tot 3 bedrijfsleiders in hun beheerraad hebben.
7-10-2019 - 14:41:05
UCB PHARMA - Dit Graydon Credit Report is bestemd voor het exclusieve gebruik van: GRAYDON NEDERLAND BV - Sven Persoone 13/22
Kwartaal
3 2019
Kwartaal
2 2019
Kwartaal
1 2019
Kwartaal
4 2018
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
89%
10%
88%
8%
87%
7%
89%
langer dan 90 dagen
61 t/m 90 dagen
31 t/m 60 dagen
1 t/m 30 dagen
binnen termijn
Niet beschikbaar
Analyse betaalgedrag
Aantal leveranciers: De betaalgegevens zijn gebaseerd op de ervaringen van 54 leveranciers.
Kwartaal
Totaalbedrag
aantal betalingen
Binnen termijn 1 t/m 30 dagen 31 t/m 60 dagen 61 t/m 90 dagen
langer dan 90
dagen
Kwartaal 3 2019 >1.250.000 EUR 89 10 1 0 0
Kwartaal 2 2019 >1.250.000 EUR 88 8 1 1 2
Kwartaal 1 2019 >1.250.000 EUR 87 4 7 1 1
Kwartaal 4 2018 >1.250.000 EUR 89 4 4 1 2
Kwartaal 3 2018 >1.250.000 EUR 91 6 2 0 1
Kwartaal 2 2018 >1.250.000 EUR 97 3 0 0 0
Kwartaal 1 2018 >1.250.000 EUR 91 5 1 1 2
Kwartaal 4 2017 >1.250.000 EUR 79 3 2 3 13
Dagvaardingen
Bedrijfsstructuur
Bestuurders
Actieve bestuurders
Naam
Mvr. KIRSTEN LUND-JURGENSEN
Start- en einddatum
18-7-2019 - Heden
Functietitel
Bestuurder
Naam Functietitel
Mvr. Janssens
18-7-2019 - Heden
?
?
?
7-10-2019 - 14:41:05
UCB PHARMA - Dit Graydon Credit Report is bestemd voor het exclusieve gebruik van: GRAYDON NEDERLAND BV - Sven Persoone 14/22
Mvr. CAROLINE VANCOILLIE
Start- en einddatum
8-5-2019 - Heden
Bestuurder
Overige functie(s)
Overige functie(s) Bedrijfsnaam Start- en einddatum Indicator
Bestuurder
SIFAR 23-4-2018 - Heden Geen bezwaar
Bestuurder
Fin. UCB 4-5-2011 - Heden Niet geadviseerd
Bedrijfsnaam
PricewaterhouseCoopers Reviseurs d'Entreprises -
PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren
Start- en einddatum
9-5-2018 - Heden
Ondernemingsnummer
0429501944
Indicator
Niet geadviseerd
Functietitel
Commissaris
Adres
Woluwedal 18, 1932 ZAVENTEM, BE
Overige functie(s)
Overige functie(s) Bedrijfsnaam Start- en einddatum Indicator
Lid
PRICEWATERHOUSECOOPE
RS EU SERVICES
8-2-2012 - Heden
Niet geadviseerd
Wettelijk vertegenwoordiger
Britvic Emea Ltd Onbekend - Heden Monitoring geadviseerd
Bestuurder TREILARME Onbekend - Heden Niet geadviseerd
Wettelijk vertegenwoordiger
Vizada VSAT as Onbekend - Heden Monitoring geadviseerd
Wettelijk vertegenwoordiger
Wipro Uk Branch Ltd Onbekend - Heden Niet geadviseerd
Naam
Dhr. CHARL DE ZYL
Start- en einddatum
10-5-2017 - Heden
Functietitel
Bestuurder
Naam
Dhr. JEAN-CHRISTOPHE TELLIER
Start- en einddatum
10-5-2017 - Heden
Functietitel
Bestuurder
Overige functie(s)
Overige functie(s) Bedrijfsnaam Start- en einddatum Indicator
Bestuurder
U C B 26-4-2018 - Heden Geen bezwaar
Ondervoorzitter
FEDERATION EUROPEENNE
D'ASSOCIATIONS ET
13-6-2017 - Heden
Geen bezwaar
Mvr. Janssens
Dhr. Jongemans
Dhr. Pietermans
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder
Straatnaam 3, Brussel, BE
Bedrijf K
Bedrijf M
Bedrijf 5
23-4-2018 - Heden
4-5-2011 - Heden
13-6-2017 - Heden
26-4-2018 - Heden
Bedrijf 11
Bedrijf 6
Bedrijf 7
Bedrijf 9
Bedrijf 8
Bedrijf 10
9-5-2018 - Heden
10-5-2017 - Heden
Ondervoorzitter Bedrijf 12
10-5-2017 - Heden
Geen bezwaar
Geen bezwaar
Geen bezwaar
Niet geadviseerd
Monitoring geadviseerd
Monitoring geadviseerd
Niet geadviseerd
Niet geadviseerd
Niet geadviseerd
Niet geadviseerd
18-7-2019 - Heden
123456789
7-10-2019 - 14:41:05
UCB PHARMA - Dit Graydon Credit Report is bestemd voor het exclusieve gebruik van: GRAYDON NEDERLAND BV - Sven Persoone 15/22
D'INDUSTRIES
PHARMACEUTIQUES
Voorzitter
UCB Ventures Belgium 21-12-2016 - Heden Geen bezwaar
Voorzitter
UCB Ventures 15-12-2016 - Heden Niet geadviseerd
Directeur UCB CELLTECH 17-3-2014 - Heden Geen bezwaar
Naam
Dhr. ROMAIN SEFFER
Start- en einddatum
Onbekend - Heden
Functietitel
Vast vertegenwoordiger rechtspersoon
Overige functie(s)
Overige functie(s) Bedrijfsnaam Start- en einddatum Indicator
Zaakvoerder
ROMAIN SEFFER 29-6-2009 - Heden Geen bezwaar
Vast vertegenwoordiger
rechtspersoon
ALTIFORT BOART Onbekend - Heden Niet geadviseerd
Vast vertegenwoordiger
rechtspersoon
ARNO - PROTEIN EN FAT Onbekend - Heden Geen bezwaar
Vast vertegenwoordiger
rechtspersoon
AUDI BRUSSELS PROPERTY Onbekend - Heden Geen bezwaar
Vast vertegenwoordiger
rechtspersoon
AUDI BRUSSELS S.A.:N.V. Onbekend - Heden Geen bezwaar
Vast vertegenwoordiger
rechtspersoon
AUTOVISION Onbekend - Heden Niet geadviseerd
Vast vertegenwoordiger
rechtspersoon
BAYER Onbekend - Heden Niet geadviseerd
Vast vertegenwoordiger
rechtspersoon
BNP PARIBAS PARTNERS
FOR INNOVATION BELGIUM
Onbekend - Heden
Niet geadviseerd
Vast vertegenwoordiger
rechtspersoon
CELL THERAPY HOLDING Onbekend - Heden Niet geadviseerd
Vast vertegenwoordiger
rechtspersoon
COBIO Onbekend - Heden Niet geadviseerd
Vast vertegenwoordiger
rechtspersoon
DUFERCO
PARACHEVEMENT
SERVICES
Onbekend - Heden
Niet geadviseerd
Vast vertegenwoordiger
rechtspersoon
DUO for a job Onbekend - Heden Geen bezwaar
Vast vertegenwoordiger
rechtspersoon
ELECTROLUX HOME
PRODUCTS CORPORATION
Onbekend - Heden
Geen bezwaar
Vast vertegenwoordiger
rechtspersoon
Engineering Steel Belgium Onbekend - Heden Niet geadviseerd
Startdatum
27-4-2016
Beschrijving en details financiële calamiteit
Faillissement - Faillissement
Met de benoeming van
Curator, RENETTE ANDRE, RUE PAUL-DEVAUX 2, 4000 LIEGE
Vast vertegenwoordiger
FAPRO Onbekend - Heden
Geen bezwaar
Bedrijf 13
Bedrijf 15
Bedrijf 14
Dhr. Olimans
Curator, Dhr Mertsz
Bedrijf 16
Bedrijf 18
Bedrijf 20
Bedrijf 22
Bedrijf 24
Bedrijf 30
Bedrijf 26
Bedrijf 28
Bedrijf 17
Bedrijf 19
Bedrijf 21
Bedrijf 25
Bedrijf 27
Bedrijf 29
Bedrijf 23
7-10-2019 - 14:41:05
UCB PHARMA - Dit Graydon Credit Report is bestemd voor het exclusieve gebruik van: GRAYDON NEDERLAND BV - Sven Persoone 16/22
rechtspersoon
Vast vertegenwoordiger
rechtspersoon
SERVICES COMPANY
Onbekend - Heden
Geen bezwaar
Vast vertegenwoordiger
rechtspersoon
Machines of Belgium
Onbekend - Heden
Geen bezwaar
Vast vertegenwoordiger
rechtspersoon
LA STEPHANOISE DE
LAMINAGE
Onbekend - Heden
Niet geadviseerd
Vast vertegenwoordiger
rechtspersoon
LABORATOIRE AMERCOEUR Onbekend - Heden Niet geadviseerd
Vast vertegenwoordiger
rechtspersoon
LABORATOIRE VIEUX
MAYEUR
Onbekend - Heden
Niet geadviseerd
Vast vertegenwoordiger
rechtspersoon
LIVANOVA BELGIUM Onbekend - Heden Geen bezwaar
Vast vertegenwoordiger
rechtspersoon
MAN Energy Solutions
Belgium
Onbekend - Heden
Geen bezwaar
Vast vertegenwoordiger
rechtspersoon
MAN TRUCK EN BUS Onbekend - Heden Geen bezwaar
Vast vertegenwoordiger
rechtspersoon
MASTHERCELL Onbekend - Heden Geen bezwaar
Vast vertegenwoordiger
rechtspersoon
NLMK BELGIUM HOLDINGS Onbekend - Heden Niet geadviseerd
Vast vertegenwoordiger
rechtspersoon
NLMK CLABECQ Onbekend - Heden Niet geadviseerd
Vast vertegenwoordiger
rechtspersoon
NLMK JEMAPPES STEEL
CENTER
Onbekend - Heden
Geen bezwaar
Vast vertegenwoordiger
rechtspersoon
NLMK LA LOUVIERE Onbekend - Heden Niet geadviseerd
Startdatum
5-2-2001
Beschrijving en details financiële calamiteit
Gerechtelijk akkoord - Gerechtelijk akkoord, einde definitieve
opschorting
Met de benoeming van
Commissaris, DELVAUX GERARD, CHAUSSEE DE LOUVAIN 428, 1380 LASNE
Vast vertegenwoordiger
rechtspersoon
NLMK MANAGE STEEL
CENTER
Onbekend - Heden
Geen bezwaar
Vast vertegenwoordiger
rechtspersoon
NLMK SALES EUROPE Onbekend - Heden Niet geadviseerd
Vast vertegenwoordiger
rechtspersoon
NOVARTIS CONSUMER
H E A LT H
Onbekend - Heden
Niet geadviseerd
Vast vertegenwoordiger
rechtspersoon
NOVARTIS PHARMA Onbekend - Heden Geen bezwaar
Vast vertegenwoordiger
rechtspersoon
PROGRA Onbekend - Heden Geen bezwaar
Vast vertegenwoordiger
rechtspersoon
Audit Services
Onbekend - Heden
Monitoring geadviseerd
Vast vertegenwoordiger
rechtspersoon
PricewaterhouseCoopers
Reviseurs d'Entreprises -
PricewaterhouseCoopers
Bedrijfsrevisoren
Onbekend - Heden
Niet geadviseerd
Vast vertegenwoordiger
SCANIA REAL ESTATE Onbekend - Heden
Geen bezwaar
Bedrijf 32
Bedrijf 34
Bedrijf 36
Bedrijf 38
Bedrijf 40
Bedrijf 42
Bedrijf 44
Bedrijf 46
Bedrijf 48
Bedrijf 50
Bedrijf 37
Bedrijf 33
Bedrijf 39
Bedrijf 41
Bedrijf 43
Bedrijf 45
Bedrijf 47
Bedrijf 49
Bedrijf 51
Bedrijf 31
Bedrijf 35
Dhr Harrisson
7-10-2019 - 14:41:05
UCB PHARMA - Dit Graydon Credit Report is bestemd voor het exclusieve gebruik van: GRAYDON NEDERLAND BV - Sven Persoone 17/22
rechtspersoon BELGIUM
Vast vertegenwoordiger
rechtspersoon
SEDUS STOLL Onbekend - Heden
Geen bezwaar
Vast vertegenwoordiger
rechtspersoon
SIFAR Onbekend - Heden Geen bezwaar
Vast vertegenwoordiger
rechtspersoon
SPEECH PROCESSING
SOLUTIONS BELGIUM
Onbekend - Heden
Geen bezwaar
Vast vertegenwoordiger
rechtspersoon
SSB - Scandinavian School
of Brussels / Ecole Reine
Astrid
Onbekend - Heden
Niet geadviseerd
Vast vertegenwoordiger
rechtspersoon
STAG BELGIUM Onbekend - Heden Niet geadviseerd
Vast vertegenwoordiger
rechtspersoon
Scania Belgium Onbekend - Heden Geen bezwaar
Vast vertegenwoordiger
rechtspersoon
T-SYSTEMS BELGIUM Onbekend - Heden Geen bezwaar
Vast vertegenwoordiger
rechtspersoon
TUBES DE HAREN ET NIMY Onbekend - Heden Geen bezwaar
Vast vertegenwoordiger
rechtspersoon
Tönnies België Onbekend - Heden Geen bezwaar
Vast vertegenwoordiger
rechtspersoon
U C B Onbekend - Heden Geen bezwaar
Vast vertegenwoordiger
rechtspersoon
UCB BIOPHARMA Onbekend - Heden Niet geadviseerd
Vast vertegenwoordiger
rechtspersoon
UCB Belgium Onbekend - Heden Niet geadviseerd
Vast vertegenwoordiger
rechtspersoon
UTM Belgium Finance Onbekend - Heden Geen bezwaar
Vast vertegenwoordiger
rechtspersoon
sandoz Onbekend - Heden Geen bezwaar
Actieve bestuurders
Naam
Dhr. CLEO RICCI
Start- en einddatum
15-1-2016 - 31-3-2019
Functietitel
Bestuurder
Naam
Dhr. BENOIT STEVENS
Start- en einddatum
15-1-2016 - 19-4-2018
Functietitel
Bestuurder
Overige functie(s)
Overige functie(s) Bedrijfsnaam Start- en einddatum Indicator
Uitbater
Stevens, Benoit Onbekend - Heden Geen bezwaar
Bestuurder
FONDS DE PREVOYANCE
UCB - VOORZORGSFONDS
UCB
15-4-2016 - 30-4-2018
Monitoring geadviseerd
Bedrijf 54
Bedrijf 56
Bedrijf 58
Bedrijf 60
Bedrijf 62
Bedrijf 64
Bedrijf 66
Bedrijf 52
Bedrijf 53
Bedrijf 57
Wenszinck
Beartles
Bedrijf 59
Bedrijf 61
Bedrijf 63
Bedrijf 65
Bedrijf 67
Bedrijf 55
7-10-2019 - 14:41:05
UCB PHARMA - Dit Graydon Credit Report is bestemd voor het exclusieve gebruik van: GRAYDON NEDERLAND BV - Sven Persoone 18/22
Bestuurder SIFAR 5-5-2015 - 19-4-2018
Geen bezwaar
Naam
Dhr. FABRICE ENDERLIN
Start- en einddatum
14-5-2014 - 10-5-2017
Functietitel
Bestuurder
Overige functie(s)
Overige functie(s) Bedrijfsnaam Start- en einddatum Indicator
Bestuurder
EPEGON 30-10-2008 - Heden Monitoring geadviseerd
Gedelegeerd bestuurder FDB 11-12-2007 - Heden Niet geadviseerd
Startdatum
14-3-2011
Beschrijving en details financiële calamiteit
Faillissement - Afsluiting faillissement
Met de benoeming van
Curator, JEEGERS CHRISTINE, AVENUE DE MERODE 8, 1330 RIXENSART
Bestuurder
Glaxosmithkline
Biologicalsbiotech
25-6-2003 - Heden
Niet geadviseerd
Zaakvoerder
UCB BIOPHARMA 20-12-2013 - 12-12-2017 Niet geadviseerd
Naam
Dhr. MARK MCDADE
Start- en einddatum
14-5-2014 - 31-12-2016
Functietitel
Bestuurder
Overige functie(s)
Overige functie(s) Bedrijfsnaam Start- en einddatum Indicator
Zaakvoerder
UCB BIOPHARMA 20-12-2013 - 31-12-2016 Niet geadviseerd
Naam
Mvr. ANNA S RICHO
Start- en einddatum
17-1-2013 - 15-1-2016
Functietitel
Bestuurder
Overige functie(s)
Overige functie(s) Bedrijfsnaam Start- en einddatum Indicator
Zaakvoerder
UCB BIOPHARMA 15-1-2016 - 13-12-2018 Niet geadviseerd
Naam
Dhr. DETLEF THIELGEN
Start- en einddatum
13-5-2015 - 15-1-2016
Functietitel
Bestuurder
Bedrijf 68
Bedrijf 69
Bedrijf 71
Bedrijf 73
Bedrijf 74
Bedrijf 70
Bedrijf 72
Petersons
Mvr Wensterick
Dhr. Peterz
Mvr. Antreux
Dhr. Cronelis
Hier vindt u een overzicht van de actieve en eventueel inactieve aandeelhouders.
7-10-2019 - 14:41:05
UCB PHARMA - Dit Graydon Credit Report is bestemd voor het exclusieve gebruik van: GRAYDON NEDERLAND BV - Sven Persoone 19/22
Overige functie(s)
Overige functie(s) Bedrijfsnaam Start- en einddatum Indicator
Bestuurder
UCB Ventures Belgium 21-12-2016 - Heden
Geen bezwaar
Bestuurder
UCB Ventures 15-12-2016 - Heden Niet geadviseerd
Zaakvoerder
UCB BIOPHARMA 20-12-2013 - Heden Niet geadviseerd
Bestuurder
Fin. UCB 4-5-2011 - Heden Niet geadviseerd
Bestuurder
SYNDESI THERAPEUTICS 18-12-2017 - 21-12-2017 Niet geadviseerd
Naam
Dhr. ISMAIL KOLA
Start- en einddatum
13-5-2015 - 15-1-2016
Functietitel
Bestuurder
Overige functie(s)
Overige functie(s) Bedrijfsnaam Start- en einddatum Indicator
Zaakvoerder
UCB BIOPHARMA 15-1-2016 - 12-12-2017 Niet geadviseerd
Naam
Dhr. NUNZIO ANTONELLI
Start- en einddatum
14-5-2014 - 31-1-2015
Functietitel
Bestuurder
Aandeelhouders
Actieve aandeelhouders
Bedrijfsnaam
U C B
Ondernemingsnummer
0403053608
Adres
Researchdreef 60, 1070 BRUSSEL, BE
Percentage aandelen
100%
Start- & einddatum
Onbekend - Heden
Indicator
Geen bezwaar
Bedrijfsnaam
UCB Fipar
Ondernemingsnummer
0403198811
Adres
Percentage aandelen
0,01%
Start- & einddatum
Onbekend - Heden
Indicator
Geen bezwaar
Bedrijf 75
Bedrijf 77
Bedrijf 79
Bedrijf 80
Bedrijf 76
Bedrijf 78
Dhr. Van Berckz
Dhr. Den Dolder
123456789
123456789
Straatnaam 45, Brussel, BE
Straatnaam 76, Brussel, BE
Bedrijf 801
Bedrijf 901
?
Hier vindt u een overzicht van de actieve participaties/ dochtermaatschappijen, met het percentage van de aandelen dat dit bedrijf in zijn bezit heeft (voor zover dit bekend is). Daarnaast krijgt u ook een overzicht van de dochterondernemingen waar dit bedrijf in het verleden een belang in had.
Hier vindt u overige informatie over de bedrijfsstructuur van het bedrijf.
In dit stuk vindt u een overzicht van de financiële calamiteiten voor dit bedrijf en alle bijbehorende details.
XSeptions screent eerste en tweedegraads relaties (bedrijven en/ of bestuurders) op opmerkelijke situaties. Denk hierbij aan vermelding op sanctielijsten, ondoorzichtige bedrijfsstructuren of recente faillissementen van de bestuurder.
7-10-2019 - 14:41:05
UCB PHARMA - Dit Graydon Credit Report is bestemd voor het exclusieve gebruik van: GRAYDON NEDERLAND BV - Sven Persoone 20/22
Groepsstructuur
Dochtermaatschappij
Bedrijfsnaam
UCB Belgium
Percentage aandelen
99.98%
Start- en einddatum
Onbekend - Heden
Ondernemingsnummer
0402040254
Adres
Researchdreef 60, 1070 BRUSSEL, BE
Indicator
Niet geadviseerd
Dochtermaatschappij
Bedrijfsnaam
UCB BIOPHARMA
Percentage aandelen
81.92%
Start- en einddatum
Onbekend - Heden
Ondernemingsnummer
0543573053
Adres
Researchdreef 60, 1070 BRUSSEL, BE
Indicator
Niet geadviseerd
Overige
Banken
Naam
BNP PARIBAS FORTIS
Rekeningnummer
-
Uitzonderlijke kenmerken
Financiële calamiteit
i
Geen informatie beschikbaar over dit bedrijf
Klopt dit niet, contacteer dan ons Customer Service team voor meer informatie.
XSeptions
Categorie
Financieel
Datum
7-7-2019
Omschrijving
Nieuwe investeringen
Datum
25-5-2017
Categorie
Externe factoren
Omschrijving
Incidenten
Bedrijf 877
Bedrijf 99
123456789
Straatnaam 145, Brussel, BE
Straatnaam 145, Brussel, BE
123456789
7-7-2021
25-5-2019
?
?
?
?
7-10-2019 - 14:41:05
UCB PHARMA - Dit Graydon Credit Report is bestemd voor het exclusieve gebruik van: GRAYDON NEDERLAND BV - Sven Persoone 21/22
Incidenten
Maximale weergave van de 20 meest recente historiek
Datum
23-8-2019
Bron
BE_BBS - Annexes to Belgian Government Gazette
Omschrijving historiek - Details
Nomination
Datum
7-6-2019
Bron
BE_BBS - Annexes to Belgian Government Gazette
Omschrijving historiek - Details
Resignation
Datum
7-6-2019
Bron
BE_BBS - Annexes to Belgian Government Gazette
Omschrijving historiek - Details
Reappointment
Datum
3-5-2019
Bron
BE_BBS - Annexes to Belgian Government Gazette
Omschrijving historiek - Details
Increase of the nominal capital from .. to …
Datum
3-5-2019
Bron
BE_BBS - Annexes to Belgian Government Gazette
Omschrijving historiek - Details
Amendment of the articles of association
Datum
29-4-2019
Bron
BE_BBS_HISTORIEK - Annexes to Belgian Government Gazette
(historic)
Omschrijving historiek - Details
Increase of the nominal capital from .. to …
Datum
5-2-2019
Bron
BE_BBS - Annexes to Belgian Government Gazette
Omschrijving historiek - Details
Revocation of powers of attorney
7-10-2019 - 14:41:05
UCB PHARMA - Dit Graydon Credit Report is bestemd voor het exclusieve gebruik van: GRAYDON NEDERLAND BV - Sven Persoone 22/22
Rapport aangevraagd door
t.a.v. Sven Persoone
Op dit GraydonCreditsafe Credit Report zijn de algemene voorwaarden van GraydonCreditsafe van toepassing. De
inhoud van dit GraydonCreditsafe Credit Report is vertrouwelijk en mag niet aan derden worden verstrekt (in
het geheel of gedeeltelijk). U mag deze inhoud uitsluitend gebruiken voor uw eigen interne
bedrijfsmatige gebruik.
Copyright: Graydon Belgium N.V.
Vragen? Neem contact op met de GraydonCreditsafe klantenservice
Neem gerust contact op met de GraydonCreditsafe klantenservice via
Dhr. Koperwegen
+32 3 280 88 80